Mabion rozszerzył współpracę z Novavax o antygen szczepionki na COVID-19 wariant Omicron

Mabion zawarł aneks nr 2 do specyfikacji warunków zlecenia nr 1 (ang. Statement of Work) umowy z Novavax, który reguluje dodanie do zakresu współpracy kolejnego produktu, czyli antygenu szczepionki na COVID-19 opartego na wariancie Omicron, podała spółka.

„Mabion zakończył proces transferu technologii dotyczący wytwarzania substancji czynnej opartej o wariant Omicron i jest w trakcie ukończenia walidacji procesu, co oznacza, że w ramach współpracy Mabion będzie mieć możliwość wytwarzania kolejnego produktu Novavax. Liczba serii produktu Omicron zlecana przez Novavax będzie uzgadniana na bieżąco, a ich wytworzenie odbywać się będzie w ramach zagwarantowanych na rzecz Novavax mocy produkcyjnych (ang. Manufacturing Slots)” – czytamy w komunikacie.

Od rozpoczęcia współpracy z Novavax w październiku 2021 roku Mabion zawarł 10 dodatkowych zleceń, dodano.

„Zawarty aneks dotyczący możliwości zlecania przez Novavax kolejnego produktu, którym jest antygen szczepionki na COVID-19 w wariancie Omicron, to realizacja zapowiadanych przez nas we wrześniu 2022 roku działań. Cieszy nas nie tylko szybkie tempo osiągnięcia przez Mabion gotowości do obsługi zleceń na nowy produkt, ale również nieprzerwane zaufanie, jakim darzy nas amerykański partner. Potwierdza to chęć długotrwałej współpracy po obydwu stronach, a nam daje kolejną możliwość do zdobycia cennych referencji, które mają duże znaczenie dla prowadzonych przez nas aktywnie działań mających na celu dywersyfikację klientów” – powiedział członek zarządu Mabion ds. sprzedaży Adam Pietruszkiewicz, cytowany w materiale.

Mabion potwierdził zdolność do szybkiego i skutecznego działania w zakresie wdrażania nowych produktów i zgodnie z zapowiedziami, na zlecenie Novavax będzie mógł wytwarzać antygen do szczepionki na COVID-19 w wariancie Omicron. Proces będzie obejmował produkcję, przeprowadzanie testów analitycznych próbek produktu, badań stabilności, pozyskiwanie surowców do produkcji, zarządzanie i nadzór w zakresie jakości oraz wsparcie Novavax w spełnieniu wymogów rejestracyjnych. Pełen zakres czynności wytwórczych i analitycznych, związanych z wytwarzaniem antygenu szczepionki na COVID-19 w wariancie Omicron, będzie odbywał się w standardzie GMP (Dobra Praktyka Wytwarzania, ang. Good Manufacturing Practice), podkreślono.

Mabion jest zintegrowaną polską firmą biofarmaceutyczną, której głównym obszarem działania jest opracowywanie i rozwój leków najnowszej generacji opartych na technologii białek rekombinowanych (np. przeciwciał monoklonalnych). W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

(ISBnews)