Mabion zintensyfikuje w tym roku prace nad komercjalizacją MabionCD20

Mabion nie będzie samodzielnie wprowadzać leku MabionCD20 na rynek i nie będzie samodzielnie ponosić dalszych znacznych nakładów na ten projekt. Zintensyfikuje za to w tym roku rozmowy z potencjalnymi licencjobiorcami, poinformował prezes Krzysztof Kaczmarczyk.

„Nie będziemy samodzielnie ponosić istotnych nakładów na MabionCD20. Niezbędne nakłady są tylko w tym celu, aby utrzymać produkt do możliwej komercjalizacji. […] Dziś definiujemy ją bardzo jasno – chcemy pozyskać partnera, który podpisze z nami umowę licencyjną, w ramach której my pozostajemy właścicielem – prawdopodobnie – samego produktu, natomiast wszelkie prawa do korzystania przechodzą na licencjobiorcę i jednocześnie obowiązki związane z jego rejestracją i obowiązki wynikające ze sprzedaży i dystrybucji” – powiedział Kaczmarczyk podczas konferencji prasowej.

„Nasza rola jest bardzo prosta: w momencie, kiedy lek jest zarejestrowany – a zakładamy, że będzie to firma, która podpisuje umowę licencyjną, żeby to zrobić – zleci kontraktowe wytwarzanie nam. Jesteśmy wtedy naturalnie spozycjonowani, żeby przejść w rolę kontraktowego wytwarzania i produkcji seryjnej. To by oznaczało zwielokrotnienie mocy produkcyjnej i absolutnie pozytywnie wpłynęło na zbudowanie optymalnej struktury portfela w przyszłości. To dla nas ważne. Będziemy rozmawiać z licencjobiorcami i będziemy intensyfikować takie działania na pewno w tym roku” – dodał.

Spółka podała, że w IV kw. 2022 r. poniesiono 2,5 mln zł kosztów R&D związanych z realizowanymi projektami, głównie MabionCD20. W całym roku 2022 koszty R&D wyniosły 15,1 mln zł.

MabionCD20 to „najbardziej zaawansowany lek z portfolio własnych produktów, gotowy do wejścia w ostatnią, rejestracyjną fazę badań klinicznych” – czytamy w prezentacji.

MabionCD20 to proponowany lek biopodobny do Rituxan/MabThera (Roche) z potwierdzonym potencjałem zastosowania rituximabu w chorobach onkologicznych, neurologicznych i immunologicznych.

Mabion opublikował dziś strategię na lata 2023-2027, która zakłada zmianę profilu z produktowego (własne produkty) na usługowy (usługi kontraktowe) – Mabion ma stać się w pełni zintegrowaną firmą CDMO o profilu biologicznym świadczącą pełne spektrum usług dla projektów o małej i średniej wielkości, od wczesnego etapu discovery do wytwarzania komercyjnego, dla klientów na różnych etapach rozwoju.

Mabion jest zintegrowaną polską firmą biofarmaceutyczną, której głównym obszar działania to opracowywanie i rozwój leków najnowszej generacji opartych na technologii białek rekombinowanych (np. przeciwciał monoklonalnych). W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

(ISBnews)