MedApp utworzyła dwie spółki zależne, m.in. do rozwiązań związanych z AI

MedApp utworzyła dwie spółki w 100% zależne: MedApp AI Sp. z o.o. w organizacji oraz MedApp Clinics Sp. z o.o. w organizacji, obie o kapitale zakładowym po 5 000 zł, na który składać się będzie po 100 udziałów o wartości nominalnej 50,0 zł każdy. Obie spółki będą posiadać jednoosobowy zarząd, w skład którego został powołany Krzysztof Mędrala. Spółka MedApp AI została powołana w celu tworzenia i rozwoju rozwiązań związanych ze sztuczną inteligencją (ang. Artificial Intelligence), w szczególności uczenia głębokiego (ang. Deep Learning). Spółka MedApp Clinics została powołana w celu rozwoju nowych zastosowań i funkcjonalności dla klinik i przychodni na bazie aktualnie oferowanych technologii.

MedApp to notowana na NewConnect spółka działająca w branży telemedycyny. Produktem stworzonym i rozwijanym przez firmę jest analityczny system telemedyczny Carna Life, skierowany do pacjentów, lekarzy, placówek medycznych. System znajduje zastosowanie w takich dziedzinach, jak: kardiologia, diabetologia, dietetyka, choroby cywilizacyjne oraz obrazowanie 3D/4D.

(ISBnews)