Molecure ma zapewnione finansowanie projektów do I kw. 2024 r.

Molecure szacuje, że posiadane środki pozwalają na prowadzenie projektów do I kwartału 2024 r., poinformował członek zarządu Sławomir Broniarek. Spółka cały czas pracuje nad pozyskiwaniem finansowania z różnych źródeł, m.in. szacuje, że w ramach programów grantowych zamierza wydać w perspektywie 6 najbliższych lat 203 mln zł przy dofinansowaniu w kwocie 133 mln zł.

„Na koniec marca dysponujemy jako spółka kwotą 53 mln zł. Dodatkowo mamy jeszcze w umowach o dofinansowanie, grantowych, dodatkowe 20 mln zł. […] Te środki – śmiało możemy powiedzieć – wystarczają do I kw. przyszłego roku” – powiedział Broniarek podczas konferencji prasowej.

Spółka ocenia, że najważniejszym wydarzeniem 2023 r. powinno być otrzymanie z amerykańskiej Food and Drug Administration (FDA) zgody na rozpoczęcie II fazy badania klinicznego cząsteczki OATD-01.

„Czego się możemy spodziewać do końca bieżącego roku? Ten 'newsflow’ będzie głównie związany z postępami w rozwoju klinicznym naszych obu programów, ale nie tylko. Wydaje nam się, że najważniejszym kamieniem milowym tego roku będzie uzyskanie zgody na rozpoczęcie badania dla OATD-01 w badaniu II fazy od FDA. FDA już częściowo otrzymało od nas zestaw dokumentów, a docelowo otrzyma komplet dokumentacji. […] Zgoda na rozpoczęcie badania będzie oznaczała nie tylko, że cząsteczka jest bezpieczna, ale rokuje jako potencjalny lek w sarkoidozie” – powiedział prezes Marcin Szumowski.

„W tym roku spodziewamy się [również] wyznaczyć maksymalną tolerowaną dawkę dla tej cząsteczki [OATD-02] i dawkę preferowaną do badania w II fazie” – dodał.

„Program USP7 ma szanse wyłonić kandydata do rozwoju przedklinicznego […] i też w zakresie platformy mRNA liczymy, że potwierdzimy […] aktywność wyłonionych czy wymodelowanych związków, które obecnie w fizycznej formie nabywamy i będziemy testować […], że potencjalnie mogą mieć efekt terapeutyczny. To będzie walidujący kamień milowy w tej platformie” – wymienił prezes.

Molecure (d. OncoArendi Therapeutics) to firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od kwietnia 2018 r.

(ISBnews)