Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita
–Z danych zebranych przez rzecznika praw pacjenta wynika, że od początku 2022 r. doszło do ponad 900 błędów medycznych. Do 580 doszło podczas pobytu w szpitalu, do 78 – u lekarza specjalisty, a do 68 – u lekarza POZ. Oznacza to, że ponad jedna trzecia pacjentów nie będzie miała dostępu do uproszczonej ścieżki odszkodowawczej, ponieważ dotyczy ona wyłącznie zdarzeń niepożądanych, do których doszło w szpitalach publicznych.

Dziennik Gazeta Prawna
–Ministerstwo Zdrowia doprecyzowało kwestie płacenia za dodatkowe dyżury aptek w porze nocnej i w dni wolne od pracy. Zgodnie z projektowanymi przepisami to zarząd powiatu wyznaczy aptekę do pełnienia dyżurów, a zapłaci za nie Narodowy Fundusz Zdrowia, ale tylko w przypadku jednej apteki w powiecie mającym siedzibę w miejscowości o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 40 tys. Jeśli powiat uzna, że konieczne jest wyznaczenie kolejnych aptek, sam będzie mógł sfinansować ich dyżury.

Głos Wielkopolski
–Trzy poznańskie szpitale otrzymały czeki z Ministerstwa Zdrowia o łącznej wartości ponad 46 mln zł. Szpital MSWiA otrzymał czek o wartości 9,87 mln zł, Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego – czek na 16,82 mln zł, a Uniwersytecki Szpital Kliniczny – na 19,58 mln zł.