Pure Biologics wyselekcjonował kandydata wiodącego w projekcie PB003G

Fotografia reklamowa Lukasz Bera

Pure Biologics wyselekcjonował cząsteczkę PBA-0091 jako kandydata wiodącego w projekcie PB003G, na potrzeby dalszego rozwoju przedklinicznego i klinicznego, podała spółka. Pure Biologics zakłada, że w dalszym toku projektu PB003G możliwe będzie rozpoczęcie klinicznej fazy I pod koniec 2024 r. i badanie mogłoby objąć pacjentów z guzami litymi.

Cząsteczka PBA-0091 będzie rozwijana jako nowa terapia immunoonkologiczna celująca w białko GARP i znajdzie zastosowanie w leczeniu nowotworów, dla których wciąż istnieje niezaspokojona potrzeba medyczna.

„Wraz z wyselekcjonowaniem kandydata wiodącego, Pure Biologics rozpoczyna przygotowania do zakontraktowania CMC (produkcji cząsteczki w większej skali) oraz badań przedklinicznych. Spółka oczekuje, że pierwsze wyniki badań skuteczności przeciwnowotworowej PBA-0091 w modelach zwierzęcych będą dostępne pod koniec II kw. br.” – czytamy w komunikacie.

Spółka rozpoczęła przygotowania do uzyskania formalnych zgód na rozpoczęcie jeszcze w 2023 r. fazy 0 badania klinicznego, mającego na celu określenie wstępnej lokalnej efektywności klinicznej w badaniach na ludziach. Zakończenie fazy 0 oczekiwane jest w II kw. 2024 r., podano także.

„Pure Biologics zakłada, że w dalszym toku projektu PB003G możliwe będzie rozpoczęcie klinicznej fazy I pod koniec roku 2024 i badanie mogłoby objąć pacjentów z guzami litymi. Spółka zabezpieczyła łącznie ok. 48 mln zł na współfinansowanie rozwoju przedklinicznego i klinicznego PB003 z nierozwadniających źródeł dotacyjnych” – czytamy dalej.

Cząsteczka rozwijana jest w unikalnym, opracowanym przez Pure Biologics formacie Bifunctional Fusion Protein (BFP, pol. Bimodalne białko fuzyjne), który wykazuje znacznie wyższą efektywność w zabijaniu komórek nowotworowych niż konwencjonalne przeciwciała, dzięki angażowaniu szerszej populacji komórek układu immunologicznego.

„To dla nas bardzo istotny kamień milowy. PBA-0091 jest naszą pierwszą cząsteczką opracowaną w unikalnym, autorskim formacie Bifunctional Fusion Protein (BFP). Wybrany kandydat wiodący PBA-0091 wykazuje się selektywnością i stabilnością, a co ważniejsze, wyraźną przewagą konkurencyjną nad obecnymi we wczesnym rozwoju klinicznym terapiami anty-GARP w kontekście indukowania zabijania zarówno immunosupresyjnych komórek T regulatorowych, jak i komórek nowotworowych. Projekt PB003G postępuje zgodnie z planem w kierunku rozwoju klinicznego” – powiedział członek zarządu oraz dyrektor ds. naukowych Pieter Spee, cytowany w komunikacie.

„Zgodnie z zapowiedzianym harmonogramem, nominowaliśmy pierwszego kandydata wiodącego w projekcie PB003G. Równolegle pracujemy nad wyłonieniem drugiej zapowiedzianej cząsteczki wiodącej – w projekcie PB004. Jeszcze w tym roku chcemy rozpocząć fazę 0 badania klinicznego w obu projektach, co pozwoli nam określić wstępną efektywność terapeutyczną rozwijanych przez nas kandydatów na lek w otoczeniu ludzkiego guza nowotworowego” – dodał współzałożyciel, istotny akcjonariusz i prezes Filip Jeleń.

Pure Biologics to polska spółka biofarmaceutyczna skoncentrowana na odkrywaniu i rozwijaniu leków biologicznych oraz opracowywaniu terapii pozaustrojowych. Spółka prowadzi badania z wykorzystaniem własnych platform technologicznych do selekcji cząstek aktywnych – przeciwciał i aptamerów. W 2020 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW z rynku NewConnect, na którym była notowana od 2018 r.

(ISBnews)