Spółka z grupy Medicalgorithmics uzyskała drugi patent w USA w technologii VCAST

Kardiolytics – spółka z grupy Medicalgorithmics – uzyskała patent w USA na autonomiczną metodę modelowania naczyń krwionośnych przy użyciu danych obrazowych z badań medycznych, która ma znaleźć zastosowanie w diagnostyce chorób naczyń krwionośnych. To już drugi w tym roku patent przyznany Kardiolytics w technologii VCAST przez amerykański urząd patentowy, podała spółka.

„Spółka otrzymała dzisiaj (03 kwietnia 2023 r.) powiadomienie o powyższym z Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych, patent ma zostać opublikowany około 11 kwietnia 2023 r. Patent dotyczy autonomicznej metody modelowania naczyń krwionośnych przy użyciu danych obrazowych z badań medycznych. Metoda ta polega na generowaniu trójwymiarowego, spersonalizowanego modelu naczyń krwionośnych oraz trójwymiarowego modelu referencyjnego zdrowych naczyń krwionośnych, które nie posiadają zmian chorobowych. Spersonalizowany model jest następnie poddawany numerycznej symulacji przepływu krwi przy takich samych warunkach fizycznych i brzegowych, co model referencyjny. Symulacja polega na określeniu warunków przepływu krwi na wejściu do modelu naczyń krwionośnych oraz obliczenie energii przepływu krwi dla wejścia oraz wszystkich wyjść z modelu. Porównywana jest energia przepływu krwi zmierzona dla spersonalizowanego modelu i modelu referencyjnego w celu określenia wskaźników zmian energii przepływu krwi. Metoda ta może być wykorzystana do oceny wpływu zmian chorobowych lub innych nieprawidłowości na przepływ krwi, a potencjalnie również do diagnozowania lub monitorowania chorób naczyń” – czytamy w komunikacie.

Zabezpieczenie patentów na innowacje i technologie umożliwi firmie Kardiolytics promowanie i komercjalizację wynalazków, w tym technologię VCAST, a – co najważniejsze – pomoże chronić unikalną własność intelektualną Kardiolytics, umożliwiając dalszy rozwój rozwiązania i usprawniając diagnostykę CAD (Coronary Artery Disease – najczęstsza choroba serca w USA), podkreślono.

Kardiolytics – firma tworząca rozwiązania dla medycyny oparte na sztucznej inteligencji – dołączyła do grupy kapitałowej Medicalgorithmics w listopadzie 2022 roku.

Medicalgorithmics to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r.

(ISBnews)