Strategia Mabionu zakłada zmianę modelu biznesowego z produktowego na usługowy w 2023-2024

Strategia Mabionu na lata 2023-2027 zakłada zmianę profilu z produktowego (własne produkty) na usługowy (usługi kontraktowe) – Mabion ma stać się w pełni zintegrowaną firmą CDMO o profilu biologicznym świadczącą pełne spektrum usług dla projektów o małej i średniej wielkości, od wczesnego etapu discovery do wytwarzania komercyjnego, dla klientów na różnych etapach rozwoju, podała spółka. Przewidywane jest wprowadzenie MabionCD20 na rynek poprzez pozyskanie licencjobiorcy i możliwe objęcie roli CMO (ang. Contract Manufacturing Organization, tj. kontraktowe wytwarzanie leku dla produktu MabionCD20) oraz zakończenie prac nad własnym portfelem pozostałych produktów.

„Analiza trendów i szans rynkowych w połączeniu z mocnymi stronami Mabion przekonała nas, że dokonanie pełnej transformacji generuje największą wartość dla akcjonariuszy. […] Zdecydowaliśmy o dokończeniu transformacji spółki i dookreśliliśmy wizję. […] Naszym celem jest Mabion jako w pełni zintegrowane CDMO o profilu biologicznym świadczące szerokie spektrum usług dla małych i średniej wielkości projektów (od wczesnego etapu discovery do wytwarzania komercyjnego) dla klientów na różnych etapach rozwoju” – czytamy w prezentacji strategii.

Spółka podkreśla, że „wykorzystała szansę rynkową” i rozpoczęła w 2021 roku transformację w kierunku w pełni zintegrowanego CDMO (podmiot prowadzący kontraktowe wytwarzanie i rozwój, ang. Contract Development and Manufacturing Organization).

Jako w pełni zintegrowana firma CDMO spółka zamierza oferować swoim klientom pełny zakres usług, tj.: rozwój procesów, analitykę przedkliniczną i kliniczną, wytwarzanie dla etapu klinicznego i komercyjne, wytwarzanie produktu gotowego, charakterystykę produktów leczniczych i zwalnianie serii, doradztwo regulacyjne. Spółka ma możliwość realizacji projektów na różnych etapach rozwoju, jak również możliwość adresowania tylko wybranych etapów z całego łańcucha wartości usług CDMO, podkreślono.

„W ramach strategii spółka planuje realizować w poszczególnych latach następujące główne cele strategiczne:

Lata 2023-2024:

* Model biznesowy – zmiana modelu biznesowego spółki z produktowego na usługowy (w tym wprowadzenie MabionCD20 na rynek poprzez pozyskanie licencjobiorcy i możliwe objęcie roli CMO – ang. Contract Manufacturing Organization, tj. kontraktowe wytwarzanie leku dla produktu MabionCD20) oraz zakończenie prac nad własnym portfelem pozostałych produktów;

* Transformacja – dokończenie transformacji spółki w kierunku w pełni zintegrowanej firmy CDMO (maksymalizacja wydatków i nakładów na rozwój innowacyjnych usług z zakresu CDMO);

* Modernizacja i rozbudowa – modernizacja istniejącego zakładu i laboratoriów w celu dostosowania zakładu do profilu CDMO, uzyskania dywersyfikacji technologicznej oraz opracowania planu zakładu Mabion II pod kątem świadczenia usług jako CDMO i dobór odpowiedniej struktury i zapewnienie finansowania na realizację inwestycji;

* Rozpoznawalność – zbudowanie rozpoznawalności w obszarze firm świadczących usługi CDMO dla globalnych klientów oraz dywersyfikacja portfela klientów;

* Samofinansujący się podmiot – realizując potencjał przychodowy, Mabion będzie samofinansującym się podmiotem w zakresie bieżącej działalności operacyjnej; proces pozyskania inwestora strategicznego pozostaje otwarty na potencjalne rozmowy z możliwymi partnerami, jednakże priorytetem staje się transformacja w kierunku CDMO” – czytamy w komunikacie.

Na lata 2025-2027 przewidziano:

* Pozycjonowanie na rynku – Mabion staje się rozpoznawalnym partnerem biznesowym dla międzynarodowych klientów w segmencie CDMO;

* Dywersyfikacja – osiągnięcie atrakcyjnej dywersyfikacji biznesu pod kątem świadczonych usług oraz zbudowanego portfela klientów;

* Mabion II – realizacja inwestycji w nowy zakład, kwalifikacja i walidacja. Wykorzystanie optymalnych źródeł finansowania inwestycji

* Skalowanie – osiągnięcie pełnej gotowości operacyjnej i organizacyjnej do przeskalowania biznesu w oparciu o Mabion II.

Następnie, od roku 2028:

* Mabion II w pełni operacyjnie gotowy do świadczenia usług CDMO;

* Nowe linie wytwórcze i istotny wzrost mocy produkcyjnych, wymieniono dalej.

„Zakładanymi efektami realizacji strategii w horyzoncie pierwszych 5 lat inwestycji będą m.in. zmodernizowany istniejący zakład spółki i większe moce wytwórcze, zmiana charakteru wytwórni z jednoproduktowej na możliwość prowadzenia różnych procesów w tym samym czasie, stabilizacja przychodów i bieżące przepływy pieniężne pozwalające na samofinansowanie się firmy aż do momentu rozpoczęcia inwestycji w Mabion II” – napisano w komunikacie.

Strategia określa również plan i warunki dalszego rozwoju projektu MabionCD20 i jego komercjalizacji.

„Zgodnie z przyjętą strategią spółka przewiduje dalszy rozwój projektu w modelu zakładającym udzielenie licencji do zewnętrznego partnera, który przeprowadzi rejestrację leku oraz będzie odpowiedzialny za sprzedaż i dystrybucję. Rolą spółki w takim modelu byłoby kontraktowe wytwarzanie leku (CMO) dla licencjobiorcy. Spółka nie będzie ponosić samodzielnie istotnych nakładów rozwojowych na projekt” – napisano w informacji.

W obszarze pozostałych dotychczasowych projektów produktowych spółki, w związku z przyjętą kontynuacją transformacji profilu spółki z produktowego na usługowy, strategia zakłada zaprzestanie budowy własnego portfolio produktowego i ograniczenie nakładów na projekty będące na wczesnym etapie (w tym denosumab, omalizumab, MabionMS , MabionEGFR) do jedynie niezbędnych nakładów na utrzymanie projektów i ich ewentualną komercjalizację.

Strategia zawiera również cele spółki oraz planowane do podjęcia działania z obszaru zrównoważonego rozwoju i ESG (ang. Environmental, Social and Governance), podsumowano.

Mabion jest zintegrowaną polską firmą biofarmaceutyczną, której głównym obszar działania to opracowywanie i rozwój leków najnowszej generacji opartych na technologii białek rekombinowanych (np. przeciwciał monoklonalnych). W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

(ISBnews)