Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 27-31 marca.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Opieka zdrowotna: Senat zawetował ustawę o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, która zakładała systematyczną ocenę wskaźników jakości oraz zobowiązanie do prowadzenia odpowiednich rejestrów medycznych. Za wnioskiem o odrzucenie ustawy głosowało 50 senatorów, 44 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

Onkologia: Prezydent podpisał ustawę o Krajowej Sieci Onkologicznej, której głównym celem jest zapewnienie każdemu pacjentowi, niezależnie od miejsca zamieszkania, równego dostępu do koordynowanej i kompleksowej opieki onkologicznej.

Zawody medyczne: Rząd przyjął projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych, który określa warunki i zasady wykonywania kilkunastu zawodów medycznych, dotychczas nieobjętych regulacjami, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Pandemia koronawirusa: Pomimo spadku nowych potwierdzonych przypadków zachorowań na COVID-19, nie możemy mówić o odejściu od stanu zagrożenia epidemicznego, uważa minister zdrowia Adam Niedzielski.

Pandemia koronawirusa: Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia COVID-19 w okresie 23-28 marca 2023 r. wyniosła 12 538, podało Ministerstwo Zdrowia.

Ubezpieczenie zdrowotne: Liczba objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym wzrosła o 9,2% r/r do 4,23 mln osób na koniec IV kw. 2022 r., podała Polska Izba Ubezpieczeń. Składka przypisana brutto wyniosła 1,3 mld zł (+17% r/r).

Substancje psychoaktywne: Komisja Europejska wezwała Polskę do wdrożenia zakazu stosowania dwóch nowych substancji psychoaktywnych w całej Unii Europejskiej w 3-MMC i 3-CMC, podała Komisja.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Clebre:  Spółka została zwycięzcą trzeciej edycji konkursu Huawei Startup Challenge, w którym nagradzani są twórcy innowacyjnych rozwiązań, które mają szansę zrewolucjonizować ochronę zdrowia. Clebre to osobisty system do diagnostyki i terapii zaburzeń snu i oddychania. Jego twórcą jest prof. Wojciech Kukwa, jeden z najlepszych w Polsce specjalistów w dziedzinie laryngologii.

Bioton: Odnotował 1,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 2,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Pure Biologics: Odnotowało 25,6 mln zł jednostkowej straty netto w 2022 r. wobec 11,76 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Medinice: Odnotowało 4,93 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 2,88 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Selvita: Przewiduje 96 mln zł nakładów inwestycyjnych w br., poinformował CFO Dariusz Kurdas.

Selvita: Ocenia, że na rynku jest dobry moment na akwizycje i jest do tego finansowo przygotowana, poinformowali członkowie zarządu.

Selvita: Chce zwiększyć udział spółek z grupy big pharma w swoim backlogu i liczy na wyższe przychody od takich partnerów już w tym roku, poinformowali członkowie zarządu. Spółka chce też mocno zwiększyć aktywność sprzedażową na kluczowych rynkach poprzez znaczne zwiększenie zatrudnienia.

Selvita: Oczekuje, że jej backlog ma szansę się odbudować w II połowie tego roku, poinformowali członkowie zarządu. Liczą również, że II półrocze będzie lepsze pod względem marż.

Pharmena: Zanotowała 25% wzrost przychodów w 2022 r. i liczy na wzrosty przychodów także w 2023 r., podała spółka.

Selvita: Jest fundamentalnie przygotowana do dalszego dynamicznego wzrostu, a priorytetem zarządu jest powrót do wysokich dynamik przychodów i poziomów marż. Spółka oczekuje wzrostu dynamik i marż w II poł. 2023 r., podała spółka.

Selvita: Backlog na 2023 r. sięga 203 mln zł na dzień 28.03.2023 i jest o 7% wyższy od wartości raportowanej rok wcześniej (na dzień 24.03.2022), podała spółka.

Selvita: Odnotowała 30,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 14,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Selvita: Szacuje, że zyskowność na działalności operacyjnej wzrośnie w I kw. br. o 8-10% r/r, a zyskowność EBITDA – w przedziale 19-21% r/r, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Molecure: Odnotowało 15,26 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 13,64 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Pharmena: Odnotowała 1,57 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 4,59 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Asbis: Rada dyrektorów Asbis Enterprises – w oparciu o zaudytowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2022 rok – podjęła decyzję o zarekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty po 0,25 USD na akcję dywidendy z zysku netto spółki za 2022 r. oprócz 0,2 USD wypłaconej już zaliczki na dywidendę, podała spółka.

Neuca: Ocenia, że najważniejszym czynnikiem kosztowym w tym roku będą wzrosty płac, poinformował wiceprezes ds. finansowych Grzegorz Dzik.

Neuca: Nie wyklucza akwizycji w obszarze pacjenckim w tym roku, ale pojedynczych i nie o bardzo istotnej wartości, poinformował wiceprezes ds. finansowych Grzegorz Dzik.

Neuca: Podtrzymuje prognozę wzrostu rynku hurtu aptecznego o 6-10% w tym roku, poinformował prezes Piotr Sucharski. W I kw. wzrost szacowany jest przez spółkę na 8% r/r.

Codeaddict: Notowana na rynku NewConnect spółka technologiczna Codeaddict podpisała list intencyjny z zarządem firmy Proacta – lidera w dziedzinie tworzenia algorytmów predykcyjnych opartych na AI dla branży medycznej, podał Codeaddict. Strony wykazały chęć współpracy w celu całkowitego przejęcia udziałów Proacta przez Codeaddict.

Asbis: Nabył 4,5% udziałów w spółce biotechnologicznej Theramir LTD, która pracuje nad technologiami opartymi na komórkach macierzystych i RNA do diagnozowania i leczenia chorób nowotworowych, za łączną kwotę 800 tys. euro, podała spółka. Fundusze zostaną wykorzystane do zakończenia przedklinicznego rozwoju nowych leków i przygotowania technologii do umowy licencyjnej z partnerem farmaceutycznym, która pozwoli na rozpoczęcie badania klinicznego I fazy w ciągu najbliższych dwóch lat.

Captor Therapeutics: Ujawnił, że jednym z trzech celów molekularnych projektu CT-01 jest opracowanie i rozwój kandydata na lek w terapii raka wątrobowokomórkowego. Celem projektu CT-02 jest opracowanie i rozwój nietoksycznych ligandów oraz ich zastosowanie w terapii chorób autoimmunologicznych, a projektu CT-05 – zastosowanie technologii celowanej degradacji białek w terapii łuszczycy i reumatoidalnego zapalenia stawów, podała spółka.

Neuca: Grupa zakłada, że w 2023 roku przeznaczy na inwestycje mniejszą kwotę niż w roku 2022 i chce skupić się na inwestycjach odtworzeniowych, podała spółka.

Neuca: Rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2022 r. w wysokości 13 zł na akcję, tj. ponad 13% więcej niż rok wcześniej, poinformował prezes Piotr Sucharski.

Neuca: Odnotowała 15,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2022 r. wobec 25,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Medicalgorithmics: Trzech członków zarządu spółki kupiło ponad 9,000 akcji spółki. Członek zarządu ds. finansowych w Medicalgorithmics Maciej Gamrot kupił na GPW ponad 3 000 akcji. Podobnej wielkości pakiety ponad 3 000 akcji nabyli członek zarządu ds. handlowych Jarosław Jerzakowski oraz członek zarządu ds. technologii Przemysław Tadla. Transakcji dokonano na GPW 24 marca 2023 r. Wcześniej członkowie zarządu nie posiadali akcji spółki.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Medinice: Otrzymało od Kanadyjskiego Urzędu Patentowego potwierdzenie ochrony patentowej na wynalazek „pneumatyczny bandaż uciskowy”, realizowany pod nazwą projektową „PacePress”, podała spółka. Celem tego projektu jest stworzenie kolejnej wersji opatrunku uciskowego, którego zadaniem jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia krwiaka w loży w miejscu implantacji urządzeń wykorzystywanych w elektroterapii serca np. stymulatora lub kardiowertera serca.

SDS Optic: Rozpocznie II etap badań klinicznych mikrosondy inPROBE w wakacje, poinformował prezes Marcin Staniszewski.

SDS Optic: Podpisał umowę z niemiecką spółką biosaxony Management GmbH na udział w programie akceleracyjnym Medical Forge Leipzig, podała spółka. W ramach programu spółka otrzyma wsparcie o łącznej wartości 214 tys. euro. Celem programu jest pomoc we wdrożeniu innowacyjnych technologii, takich jak inPROBE, na rynek niemiecki.

Selvita: Zakończyła budowę nowej siedziby w Krakowie – Selvita Research Centre. Dodatkowa powierzchnia laboratoryjna przyczyni się do zwiększenia możliwości spółki do świadczenia usług w obszarze odkrywania leków. Centrum badawcze Selvity stanowi istotny kamień milowy w rozwoju spółki oraz ma kluczowe znacznie dla realizacji strategii na lata 2022-2025, podkreśliła Selvita.

PZU Zdrowie: Podpisało umowę z deweloperem Vastint Poland na wynajem powierzchni 815 m2 w gdyńskim biurowcu K2 przy ulicy Kieleckiej 2. W drugiej połowie 2023 roku operator medyczny otworzy tam wielospecjalistyczną placówkę – pierwszą w Gdyni. W całym rejonie Trójmiasta działa pięć placówek własnych PZU Zdrowie i 60 placówek partnerskich.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl, ISBiznes.pl ora informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews/ISBzdrowie)