Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 3-7 kwietnia.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Świadczenie wspierające: Rząd przyjął projekt ustawy o świadczeniu wspierającym, który określa m.in. wprowadzenie nowego świadczenia, zasad jego przyznawania oraz wypłacania dla osób niepełnosprawnych bądź ich opiekunów, wynika z wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Urteste: W ramach prowadzonej oferty publicznej do 395 286 akcji serii E ustaliła cenę emisyjną na poziomie 110 zł, podała spółka. Wcześniej cena maksymalna była ustalona na 150 zł za akcję.

Krka: Rekomenduje przeznaczenie 204,44 mln euro z zysku netto za 2022 rok w kwocie 408,16 mln euro na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 6,6 euro na akcję, podała spółka.

MedApp: Utworzyła dwie spółki w 100% zależne: MedApp AI Sp. z o.o. w organizacji oraz MedApp Clinics Sp. z o.o. w organizacji, obie o kapitale zakładowym po 5 000 zł, na który składać się będzie po 100 udziałów o wartości nominalnej 50,0 zł każdy. Obie spółki będą posiadać jednoosobowy zarząd, w skład którego został powołany Krzysztof Mędrala. Spółka MedApp AI została powołana w celu tworzenia i rozwoju rozwiązań związanych ze sztuczną inteligencją (ang. Artificial Intelligence), w szczególności uczenia głębokiego (ang. Deep Learning). Spółka MedApp Clinics została powołana w celu rozwoju nowych zastosowań i funkcjonalności dla klinik i przychodni na bazie aktualnie oferowanych technologii.

Molecure: Szacuje, że posiadane środki pozwalają na prowadzenie projektów do I kwartału 2024 r., poinformował członek zarządu Sławomir Broniarek. Spółka cały czas pracuje nad pozyskiwaniem finansowania z różnych źródeł, m.in. szacuje, że w ramach programów grantowych zamierza wydać w perspektywie 6 najbliższych lat 203 mln zł przy dofinansowaniu w kwocie 133 mln zł.

JR Holding: Zainwestował 250 tys. GBP (ok. 1,33 mln zł) w firmę biotechnologiczną Nanovery z siedzibą w Newcastle w Wielkiej Brytanii obejmując w zamian 143 678 akcji stanowiących 10,13% w kapitale, w ramach rundy inwestycyjnej na łącznie 1,85 mln GBP, podała spółka.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Ryvu Therapeutics: Otrzymało od spółki Galapagos NV jednostronne oświadczenie o rozwiązaniu umowy współpracy badawczo-rozwojowej, której przedmiotem było odkrywanie oraz rozwój innowacyjnych związków małocząsteczkowych o potencjalnym zastosowaniu terapeutycznym w chorobach zapalnych, w oparciu o nowy cel białkowy zidentyfikowany przez spółkę oraz opracowaną platformę badawczą Ryvu, podało Ryvu. Po analizie pakietu danych otrzymanego od Galapagos zarząd rozważy możliwości wykorzystania własności intelektualnej w projektach Ryvu lub jej ponownej komercjalizacji.

Mabion: Zawarł aneks nr 2 do specyfikacji warunków zlecenia nr 1 (ang. Statement of Work) umowy z Novavax, który reguluje dodanie do zakresu współpracy kolejnego produktu, czyli antygenu szczepionki na COVID-19 opartego na wariancie Omicron, podała spółka.

Medinice: Otrzymało od Japońskiego Urzędu Patentowego potwierdzenie ochrony patentowej na wynalazek pod tytułem „pneumatyczny bandaż uciskowy”, podała spółka. Wynalazek ten realizowany jest pod nazwą projektową „PacePress”. Celem tego projektu jest stworzenie kolejnej wersji opatrunku uciskowego, którego celem jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia krwiaka w loży w miejscu implantacji urządzeń wykorzystywanych w elektroterapii serca np. stymulatora lub kardiowertera serca.

Pure Biologics: Wyselekcjonował cząsteczkę PBA-0091 jako kandydata wiodącego w projekcie PB003G, na potrzeby dalszego rozwoju przedklinicznego i klinicznego, podała spółka. Pure Biologics zakłada, że w dalszym toku projektu PB003G możliwe będzie rozpoczęcie klinicznej fazy I pod koniec 2024 r. i badanie mogłoby objąć pacjentów z guzami litymi.

Medicalgorithmics: Kardiolytics – spółka z grupy Medicalgorithmics – uzyskała patent w USA na autonomiczną metodę modelowania naczyń krwionośnych przy użyciu danych obrazowych z badań medycznych, która ma znaleźć zastosowanie w diagnostyce chorób naczyń krwionośnych. To już drugi w tym roku patent przyznany Kardiolytics w technologii VCAST przez amerykański urząd patentowy, podała spółka.

Nestmedic: Zawarł umowę dystrybucyjną dotyczącą urządzeń Pregnabit Pro oraz licencji na korzystanie z Platformy Pregnabit Cloud z Medlife Ltd z siedzibą w Izraelu na 4 lata, podała spółka.

Pracodawcy dla Zdrowia: Zainaugurowała działalność nowa organizacja branżowa, zrzeszająca firmy z obszaru ochrony zdrowia – Pracodawcy dla Zdrowia. Celem związku jest reprezentowanie interesów pracodawców wobec związków zawodowych, pracowników oraz organów administracji państwowej i samorządowej. Nowa organizacja należy do Konfederacji Lewiatan.

Inventionmed: Spółka zawarła aneks wydłużający termin zakończenia projektu pt. „Opracowanie innowacyjnego symulatora medycznego wykorzystującego technologię podwójnej immersji” (TutorDerm) do 30 września 2023 roku.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl, ISBiznes.pl ora informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews/ISBzdrowie)