Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 17-21 kwietnia.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Pandemia koronawirusa: Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia COVID-19 w okresie 13-19 kwietnia 2023 r. wyniosła 4 748, podało Ministerstwo Zdrowia.

Cyfryzacja służby zdrowia: Obecnie mamy: 530 mln zdarzeń medycznych zarejestrowanych w systemie; 107 mln dokumentów w Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM), w tym 34,7 w ramach med. rodzinnej; 1,5 mld wystawionych e-recept, 122 mln wystawionych e-skierowań, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Medinice: Opublikowała roadmapę pięciu kluczowych projektów. Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac, najbliżej komercjalizacji jest PacePress – innowacyjny opatrunek uciskowy stosowany w elektrostymulacji serca. Rozpoczęcie procesu jego certyfikacji zaplanowane jest do końca 2023 r., podała spółka.

SDS Optic: Planuje, że pierwsze umowy partneringowe zostaną podpisane na przełomie 2024 i 2025 roku, poinformował chief operating & business officer spółki Mateusz Sagan. Ocenia, że przejście na GPW z NewConnect może być realne wiosną 2024 r.

Urteste: Wydłużyło okres przyjmowania zapisów w ofercie publicznej akcji serii E do 4 maja, podała spółka. Decyzja o wydłużeniu terminu jest następstwem złożenia do KNF suplementu do prospektu i szacowanym terminem zatwierdzenia tego dokumentu. Suplement dotyczy uchwały zarządu w związku z rewizją celów emisyjnych oraz zawarciem listu intencyjnego z akcjonariuszem spółki, Twiti Investments Limited, wyjaśniono.

Urteste: Podjęło uchwałę w sprawie aktualizacji celów inwestycyjnych, która zakłada, że najważniejszym celem strategicznym jest kontynuacja projektu PANURI, podała spółka. Jednocześnie doszło do zawarcia pomiędzy spółką a Twiti Investments Limited listu intencyjnego, zawierającego deklarację stron co do zawarcia umowy inwestycyjnej regulującej zasady współpracy oraz dofinansowania przez Twiti, w celu zabezpieczenia projektu PANURI.

Mabion: Potencjał przychodowy określony w strategii na lata 2023-2027 jest realistyczny i oparty na konserwatywnych szacunkach, uwzględniających m.in. możliwy mniejszy popyt ze strony Novavaxu na usługę kontraktowego wytwarzania, wynika ze słów prezesa Krzysztofa Kaczmarczyka.

Mabion: Nie będzie samodzielnie wprowadzać leku MabionCD20 na rynek i nie będzie samodzielnie ponosić dalszych znacznych nakładów na ten projekt. Zintensyfikuje za to w tym roku rozmowy z potencjalnymi licencjobiorcami, poinformował prezes Krzysztof Kaczmarczyk.

Mabion: Inwestycja w „pełne uzbrojenie” planowanego zakładu Mabion II może kosztować powyżej 100 mln euro, poinformował prezes Mabionu Krzysztof Kaczmarczyk.

Mabion: Zamierza skoncentrować się na realizacji ogłoszonej właśnie strategii, zakładającej transformację w kierunku spółki usługowej, natomiast pozostaje otwarty na potencjalne rozmowy z możliwymi kandydatami na inwestora strategicznego, podała spółka.

Mabion: Szacuje, że nakłady inwestycyjne na realizację celów strategii w latach 2023-2024 wyniosą ok. 100 mln zł i w tym czasie spółka może stać się podmiotem samofinasującym z własnej działalności, podał Mabion. Z kolei dla realizacji projektu budowy zakładu Mabion II niezbędne będzie pozyskanie zewnętrznego finansowania, a dobór jego optymalnej struktury będzie przedmiotem analiz w przyszłym roku, zapowiedział członek zarządu ds. finansowych Grzegorz Grabowicz.

Mabion: Oczekuje, że dywersyfikacja technologiczna obecnego zakładu oraz transformacja w kierunku rozwoju usług CDMO przyniosą szacowany potencjał rocznych przychodów na poziomie 150-200 mln zł oraz marży EBITDA na poziomie 20-30% w latach 2023-2027, podała spółka.

Mabion: Odnotował 15,7 mln zł jednostkowego zysku netto i 26,4 mln zł zysku EBITDA przy 42,9 mln zł przychodów (w tym 37,8 mln zł przychodów ze sprzedaży – bez przychodów z zakupów materiałów) w IV kw. 2022 r., podała spółka.

Mabion: Strategia na lata 2023-2027 zakłada zmianę profilu z produktowego (własne produkty) na usługowy (usługi kontraktowe) – Mabion ma stać się w pełni zintegrowaną firmą CDMO o profilu biologicznym świadczącą pełne spektrum usług dla projektów o małej i średniej wielkości, od wczesnego etapu discovery do wytwarzania komercyjnego, dla klientów na różnych etapach rozwoju, podała spółka. Przewidywane jest wprowadzenie MabionCD20 na rynek poprzez pozyskanie licencjobiorcy i możliwe objęcie roli CMO (ang. Contract Manufacturing Organization, tj. kontraktowe wytwarzanie leku dla produktu MabionCD20) oraz zakończenie prac nad własnym portfelem pozostałych produktów.

Bioton: Rada nadzorcza Biotonu powołała zarząd spółki na kolejną kadencję w składzie Jeremy Launders (prezes zarządu) i Adam Polonek (członek zarządu), podała spółka.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Pure Biologics: Ma umowę pożyczki od ACRX Investments Limited o wartości 12 mln zł na okres dwóch lat, podała spółka. Pozyskane środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na kontynuację równoległego rozwoju strategicznych projektów PB003 i PB004.
Ryvu Therapeutics podpisała dwie umowy z globalnym dostawcą usług w zakresie rozwoju leków, amerykańską firmą Labcorp Drug Development, na uruchomienie (ang. start-up) dwóch badań klinicznych RVU120 fazy drugiej we wskazaniach AML/HR-MDS – w monoterapii (badanie RIVER-52) oraz terapii skojarzonej (badanie RIVER-81), podała spółka. Rozpoczęcie fazy II w obu badaniach klinicznych RVU120 planowane jest w II połowie 2023 r.

Medicalgorithmics: Dostarczy sprzęt do monitorowania bezpieczeństwa kardiologicznego (PocketECG 3) w badaniu klinicznym GOAL-HF1dla szwedzkiej firmy AnaCardio na terenie Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, podała spółka. Medicalgorithmics prowadzi rozmowy z potencjalnymi partnerami o udziale w kolejnych badaniach klinicznych m.in. na rynku amerykańskim.

PolTREG: Zawarł z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Wdrożenie na rynek i upowszechnienie w Polsce innowacyjnej metody leczenia cukrzycy typu 1 przez zakup infrastruktury do hodowli komórek T-regulatorowych”, przedłużając okres kwalifikowalności wydatków z 30 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Realizacja Projektu polega na utworzeniu, wyposażeniu i uruchomieniu nowego laboratorium komercyjnego przeznaczonego do komercyjnej produkcji preparatów TREGS.

Medicalgorithmics: Otrzymał certyfikat od kanadyjskiego ministerstwa zdrowia dopuszczający system PocketECG IV wraz z oprogramowaniem do użytkowania w Kanadzie. To pierwszy rynek, gdzie zostanie użyta najnowsza wersja nadajnika PocketECG IV z nową technologią komunikacji LTE-M. PocketECG IV to wielokanałowe i najbardziej zaawansowane urządzenie do diagnostyki arytmii. Czwarta generacja umożliwia łączenie urządzenia PocketECG po paśmie LTE, zapewniając jeszcze wydajniejsze przesyłanie ciągłego sygnału EKG.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl, ISBiznes.pl ora informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews/ISBzdrowie)