BioMaxima liczy na wzrost przychodów, eksportu i wskaźnika EBITDA do 24-32% w ciągu 3 lat

BioMaxima liczy na wzrost przychodów, wskaźników EBITDA i eksportu w najbliższych trzech latach – wskaźnika EBITDA do 24-32% oraz eksportu do 50-60% przychodów, dzięki trwającym inwestycjom w rozbudowę mocy produkcyjnych oraz automatyzację i robotyzację produkcji, zapowiedzieli przedstawiciele spółki.

„Rok 2022 był bardzo dobrym rokiem dla spółki, a przychody wzrosły o ponad 80% r/r. Wynik 2022 roku był spowodowany szczytem pandemii i szeroką sprzedażą kilku wybranych indeksów związanych z diagnostyką Covid oraz jednym dużym zamówieniem. Przeglądając realizację naszej strategii, to realizujemy działania obliczone na to, abyśmy na stałe znaleźli się na takim poziomie przychodów i rentowności, jak w 2022 roku, ale te prace należy dopiero wykonać, a jeszcze tego nie wykonaliśmy, jednak cel jest taki, żeby to umiejscowić na stałe” – powiedział prezes Łukasz Urban podczas konferencji prasowej, odpowiadając na pytanie, czy w 2023 r. uda się powtórzyć wyniki z 2022 r.

Dodał, że BioMaxima oparła plany rozwojowe o inwestycje m.in. w nowe moce oraz automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych, co pomoże w zwiększeniu efektywności operacyjnej.

„W horyzoncie 3 lat należy spodziewać się efektu skali w postaci większego wzrostu EBITDA generowanego przez spółkę w stosunku do przychodów ogółem. Będziemy mieli dodatkowe moce wytwórcze, działamy na dużych rynkach międzynarodowych oraz mamy przewagi konkurencyjne. Stoimy też przed uruchomieniem nowego zakładu i choć mamy opóźnienie ok. 3 miesięcy, to w połowie roku zakładamy uruchomienie produkcji w nowych wydziałach. […] Istotnym motorem wzrostu jest sprzedaż eksportowa, gdzie w II półr. 2022 (a to okres oczyszczony już ze sprzedaży 'covidowej’) mamy dynamikę 185% wobec takiego samego okresu sprzed pandemii, czyli w 2019 r.” – powiedział prezes.

„Analizując przyszłość, liczymy na wpływ tych inwestycji na przychody 2022/2023 i na dopisanie dodatkowych ok. 45-75 mln zł do przychodów, a także na ekspansję wskaźnika EBITDA do poziomów 24-32% oraz na wzrost eksportu do poziomu 50-60% w horyzoncie 3 lat. Wiele rzeczy musi się udać, aby to się wydarzyło, ale liczymy, że jesteśmy w stanie ujrzeć za kilka lat naszą spółkę w zupełnie innej formie” – dodał.

W 2022 r. BioMaxima odnotowała 28,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 10,24 mln zł zysku rok wcześniej, zysk operacyjny wyniósł 34,85 mln zł wobec 13,65 mln zł, a skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 143,87 mln zł wobec 79,09 mln zł (wzrost o 82% r/r). Zysk EBITDA wyniósł 36 874 tys. zł.

Członek zarządu Henryk Lewczuk dodał, że w II kw. 2023 zakończona zostanie budowa trzykondygnacyjnego budynku o powierzchni 1300 m2 gdzie znajdzie się nowy wydział produkcyjny systemu AST, a następnym etapem będzie rozbudowa mocy w segmencie mikrobiologii.

„Począwszy od III kw. 2023 spółka będzie dysponowała łącznie infrastrukturą o powierzchni 6 tys. m2. Zakład zostanie wyposażony w zaawansowanie technologicznie linie produkcyjne, a wydajność tych nowych urządzeń będzie większa. Inwestujemy również w fotowoltaikę i posiadamy już trzy instalacje, a czwarta będzie ukończona z chwilą oddania do użytkowania nowego zakładu i będzie przeznaczona na produkcję energii do tego nowego zakładu. W planach mamy tez piątą instalację pod nasz modernizowany, najstarszy zakład. Wszystkie inwestycje przyczynią się do rozwoju eksportu, na który bardzo mocno stawiamy” – powiedział Lewczuk.

Wskazał też, że na koniec kwietnia 2023 r. spółka ma niewykorzystane linie kredytowe w rachunkach bieżących w kwocie 10 mln zł, co umożliwi ewentualne finansowanie kapitału obrotowego, jeśli takie potrzeby się pojawia.

Prezes nie wykluczył też ewentualnych akwizycji.

„Oczywiście, zostawiamy sobie pole do rozmów z partnerami, ale nie chcemy kupić tylko po to, żeby kupować i jeśli zdecydujemy się kupię, to tylko w obszarze, w którym czujemy się kompetentni i skuteczni” – powiedział Urban.

BioMaxima działa na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest producentem podłoży mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog Inc, Accelerate Diagnostics, Inc. BioMaxima jest notowana na rynku głównym GPW od 2022 r.

(ISBnews)