Captor Therapeutics miał 14,23 mln zł straty netto, 15,46 mln zł straty EBIT w I kw. 2023 r.

Captor Therapeutics odnotował 14,23 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 10,98 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 15,46 mln zł wobec 10,85 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z usług badań i rozwoju sięgnęły 1,54 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 1,04 mln zł rok wcześniej; przychody z dotacji wyniosły odpowiednio: 2,75 mln zł wobec 4,44 mln zł.

„Stabilna pozycja gotówkowa Captor Therapeutics, wspierana przez finansowanie nierozwadniające i efektywną kosztowo strukturę badawczo-rozwojową, zapewnia Spółce płynność finansową minimum do końca 2024 r.” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Wiodący projekt CT-01 jest „na dobrej drodze” do złożenia wniosku o pozwolenie na przeprowadzenie badania klinicznego w III kw. 2023 r., podano także.

W marcu 2023 roku spółka ogłosiła plany strategiczne ukierunkowane na osiągnięcie pozycji jednego z globalnych liderów w obszarze TPD. Ujawniła również cele molekularne oraz zaprezentowała najnowsze wyniki badań związane z realizacją projektów CT-01, CT-02 oraz CT-05.

„W związku z dynamicznym postępem prac badawczych w roku 2022 oraz na początku 2023 r., w marcu br. zaprezentowaliśmy nasz nowy, ambitny plan na lata 2023-25 mający na celu przekształcenie Captor w spółkę biotechnologiczną w trakcie badań klinicznych, dysponującą, do końca roku 2025, danymi proof of concept dla swojego głównego aktywa CT-01. Ponadto w ramach naszej platformy OptigradeTM wygenerowaliśmy kilka autorskich serii ligandów do czterech nowych ligaz E3, co może stanowić podstawę do stworzenia leków degradujących nowej generacji. Z niecierpliwością czekamy na możliwość wykorzystania tej innowacji, w ramach kolejnego partnerstwa, ukierunkowanego na dalsze wzmocnienie naszego zespołu badawczego oraz zapewnienie dodatkowego finansowania nierozwadniającego” – skomentował członek zarządu i dyrektor naukowy Captor Therapeutics dr Michał Walczak, cytowany w komunikacie.

W listopadzie 2022 r. firmy Ono Pharmaceutical i Captor Therapeutics ogłosiły rozpoczęcie współpracy w zakresie opracowania małocząsteczkowych degraderów białek, mających zastosowanie w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych. Zrealizowane w ramach współpracy działania w I kwartale 2023 r. przebiegały zgodnie z harmonogramem i dzięki efektywnej współpracy zespołów, odnotowane zostały pierwsze obiecujące wyniki.

„Mam przyjemność poinformować, iż współpraca z Ono Pharmaceutical przebiega bardzo sprawnie. Wstępne wyniki potwierdzają słuszność przyjętego przez nas podejścia badawczego. To bardzo istotne partnerstwo, które potwierdza wysokie kompetencje naukowe i kreatywność naszego zespołu i umożliwia nam prowadzenie badań w tak poważnym obszarze, jak choroby neurodegeneracyjne” – podkreślił prezes zarządu Captor Therapeutics dr Tom Shepherd.

W I kwartale 2023 r. spółka kontynuowała również współpracę z firmą Sosei Heptares, skoncentrowaną na odkryciu i rozwoju nowych związków małocząsteczkowych, ukierunkowanych na degradację receptorów sprzężonych z białkami G.

„W okresie od stycznia do marca br. przeznaczyliśmy blisko 16 mln zł na działania z obszaru R&D, korzystając z nierozwadniającego finansowania w wysokości 5,6 mln zł, co pomogło nam zachować stabilną sytuację kapitałową i zredukować potrzebę dodatkowych środków finansowych. Otrzymanie finansowania o charakterze non-dilutive (bez rozwodnienia kapitału własnego) jest dla nas bardzo istotną kwestią, szczególnie biorąc pod uwagę wyzwania, z którymi w ciągu ostatnich 18 miesięcy zmagał się globalny sektor biotechnologii w kwestii pozyskania finansowania” – wskazał członek zarządu ds. finansowych Radosław Krawczyk.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2023 r. wyniosła 14,22 mln zł wobec 10,88 mln zł straty rok wcześniej.

Captor Therapeutics prowadzi projekty badawczo-rozwojowe leków oraz projekty ukierunkowane na rozwój platformy technologicznej. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2021 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)