Kraska z MZ: Zakładamy zwiększenie wpływów ze składek do NFZ o 4,1 mld zł w 2023 r.

Ministerstwo Zdrowia zakłada wzrost wpływu planowanych składek na ubezpieczenie zdrowotne o 4,1 mld zł w 2023 r., wynika z wypowiedzi wiceministra zdrowia Waldemara Kraski. Środki te mają trafić na finansowanie nielimitowanych świadczeń w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, świadczeń onkologicznych, stomatologicznych oraz opieki koordynowanej.

„Przesłanką do zwiększenia przychodów z tytułu składki należnej brutto o 4 099 366 tys. zł, w tym z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o 3 857 745 tys. zł i z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o 242 621 tys. zł jest prognoza […], oparta na zakładanych przychodach” – powiedział Kraska podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia.

„Środki te mają trafić głównie na świadczenia nielimitowane; głównie chodzi to o ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, także środki będą przeznaczane na onkologię, na opiekę szpitalną i opiekę koordynowaną” – podkreślił.

Planowane zmiany wynikają z prognozy składek w 2022 i wskaźników makroekonomicznych.

Według informacji Narodowego Funduszu Zdrowia, oznacza to zwiększenie kosztów realizacji zadań w kosztów opieki zdrowotnej podziale na centralę do kwoty 40 425 611 tys. zł i do 105 055 588 tys. zł w planach oddziałów wojewódzkich.

(ISBnews)