Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita
–Minister zdrowia Adam Niedzielski wskazał, że rozszerzenie listy osób uprawnionych do bezpłatnych leków może kosztować ponad 1,5 mld zł rocznie. Koszt programu w przyszłym roku ma wynieść ok. 2,4 mld zł. Zdaniem ekspertów może się to skończyć nową podwyżką składki zdrowotnej.

Dziennik Gazeta Prawna
–Jak podaje „DGP”, sygnaliści – pacjenci czy farmaceuci – którzy informowali „DGP” lub Naczelną Izbę Lekarską o nadużyciach związanych z wystawianiem e-recept, dostają zarzuty karne i o zniesławienie, a także są podejrzewani o ujawnienie danych pacjentów. Obecnie w NIL jest 19 zawiadomień dot. niejasności w wystawianiu e-recept i e-zwolnień. Miesiąc temu resort zdrowia przekazał NIL zestawienie lekarzy wystawiających zdalnie recepty w sposób mogący budzić zastrzeżenia.