Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Dziennik Gazeta Prawna
–Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny wynika, że po raz kolejny spadł poziom wyszczepienia na choroby zakaźne. Zalecana granica wynosi 85%, w 2022 r. wyniosła 83,9%. Najbardziej newralgiczne są szczepienia na odrę, w przypadku której poziom odporności populacyjnej ma miejsce wtedy, gdy wyszczepialność osiąga 95%.
–Jak wskazuje „DGP”, projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych, nad którym pracuje Sejm, może budzić zastrzeżenia również w kontekście interpretacji i stosowania przepisów dotyczących odpowiedzialności zawodowej.
–Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz zapowiedział, że nowelizacja ustawy refundacyjnej zostanie omówiona na dodatkowo zwołanej radzie. Do projektu miałby również zostać dopisany dostęp do wybranych darmowych leków dla dzieci i młodzieży poniżej 18. r.ż. i osób po 65. r.ż.