Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Dziennik Gazeta Prawna
–Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiadał, że wstępną planowaną datą zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego jest koniec czerwca, jednak – jak wskazuje „DGP” – oznaczałoby to konieczność ogłoszenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia kilku tysięcy nowych konkursów dla placówek oferujących leczenie w ramach umów podpisanych z NFZ. Można tego uniknąć, jeśli datę zakończenia epidemii przesunie się na 1 lipca, umowy zostaną wówczas przedłużone w formie aneksów.
–Projekt ustawy o modernizacji szpitali, wprowadzający specjalny fundusz dla lecznic w trudnej sytuacji finansowej, ma wrócić do Sejmu w postaci projektu poselskiego.

Głos Wielkopolski
–Organizatorzy Tennis Art przekazali sprzęt dla Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej w Poznaniu, mieszczącej się przy ulicy Szpitalnej. Sprzęt został zakupiony w wyniku zbiórki przeprowadzonej podczas ubiegłorocznej akcji. Łącznie zebrano 277 400 zł.