Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 24-28 kwietnia.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Onkologia: Wprowadzenie koordynatorów w każdym ośrodku onkologicznym, dodatkowe środki na diagnozowanie i leczenie raka piersi i jelita grubego, a także na finansowanie badań przez certyfikowane pracownie patomorfologiczne zapowiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Na onkologię ma trafić dodatkowo 279 mln zł.

Pandemia koronawirusa: Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia COVID-19 w okresie 20-26 kwietnia 2023 r. wyniosła 2 457, podało Ministerstwo Zdrowia.

Pandemia koronawirusa: Rząd planuje przedłużenie ograniczeń, wprowadzonych w związku z COVID-19, do końca czerwca 2023 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Zniesiony jednak zostanie obowiązek zakrywania ust i nosa w przychodniach, szpitalach i aptekach.

AI w diagnostyce: Sektor opieki zdrowotnej jest pod coraz większą presją, aby przyspieszyć wdrażanie technologii medycznych, które mają zwiększyć skuteczność i jakość świadczenia usług, a jednocześnie wspomóc optymalizację kosztów. Do najważniejszych obszarów, których rozwój przyczyni się do większej cyfryzacji opieki zdrowotnej, eksperci Siemens Financial Services zaliczają między innymi wykorzystanie sztucznej inteligencji w diagnostyce. Do 2030 roku globalna wartość takich rozwiązań ma wzrastać o jedną trzecią każdego roku (33% CAGR), do niemal 13,3 mld USD.

RYNEK FARMACEUTYCZNY

Rynek leków: Komisja Europejska chce utworzenia jednolitego rynku leków w całej Unii Europejskiej, zwiększenia ich dostępności oraz sprawienia, by leki były „bardziej zrównoważone” pod względem środowiskowym, podała Komisja.

ESG w farmacji: Należyta staranność w łańcuchu dostaw, przejrzystość podatkowa czy zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko to tylko niektóre wyzwania ESG, z którymi w najbliższych latach będą musiały się zmierzyć polskie firmy z sektora Life Sciences, wynika z opracowania KPMG w Polsce pt. „Perspektywy zrównoważonego rozwoju polskiej branży farmaceutycznej”.

Apteki: Wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wzrosła o 9,5% r/r i wyniosła 4,48 mld zł w marcu, wynika z danych PEX PharmaSequence.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Pure Biologics: Chce w planach rozwoju do połowy 2024 r. skupić się intensywnym rozwoju przedklinicznym, klinicznym i biznesowym lekowych projektów PB003G i PB004, podała spółka. Planuje w tym okresie przeprowadzić kliniczną fazę 0, a także kontynuować działania zorientowane na podpisanie co najmniej jednej umowy partneringowej celem kontynuowania rozwoju projektów w fazie 1.

Medicalgorithmics: Odnotowało 18,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej wobec 6,57 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. Strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej łącznie, przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnęła 30,4 mln zł wobec 180,64 mln zł straty rok wcześniej.

Genomtec: Zakończył ofertę publiczną (w trybie subskrypcji prywatnej) 1 637 000 akcji serii M i pozyska z niej 13,1 mln zł, podała spółka. Środki te pozwolą na realizację kamieni milowych związanych z rozwojem, walidacją, certyfikacją i skalowaniem produkcji platformy diagnostycznej Genomtec ID. Działania te wpłyną na znaczący wzrost wartości technologii spółki w procesie M&A, podkreślono.

Enel-Med: Odnotował 23,56 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 1,41 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Celon Pharma: Odnotował 39,28 mln zł jednostkowej straty netto w 2022 r. wobec 11,61 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Mercator Medical: Na podstawie wyniku testu na utratę wartości aktywów trwałych segmentu produkcyjnego Grupy podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w wysokości 127,5 mln zł, podała spółka. Dokonanie tego odpisu ma charakter jednorazowy i wpłynie na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2022 rok poprzez zmniejszenie wyniku operacyjnego Grupy o kwotę dokonanego odpisu.

Medicalgorithmics: Odnotował 30,49 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2022 r. wobec 171,03 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Pure Biologics: Chce w planach rozwoju do połowy 2024 r. skupić się intensywnym rozwoju przedklinicznym, klinicznym i biznesowym lekowych projektów PB003G i PB004, podała spółka. Planuje w tym okresie przeprowadzić kliniczną fazę 0, a także kontynuować działania zorientowane na podpisanie co najmniej jednej umowy partneringowej celem kontynuowania rozwoju projektów w fazie 1.

Biomed-Lublin: Zawarł z francuską firmą farmaceutyczną Laboratoires Majorelle umowę dotyczącą współpracy w zakresie rejestracji, dostawy i dystrybucji produktu leczniczego spółki o nazwie handlowej ONKO BCG 50 oraz ONKO BCG 100, podał Biomed. Łączna wartość zamówień w pierwszych 5 latach obowiązywania umowy to ok. 68,56 mln zł. Okres podstawowy umowy to 10 lat.

Celon Pharma: Powziął informację od Glenmark Pharmaceuticals Ltd. z siedzibą w Indiach o pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu – o wartości 3,5 mln euro – ogłoszonego przez Radę Zdrowia Zatoki Perskiej (Gulf Health Council) na dostawy produktu będącego kombinacją flutykazonu z salmeterolem w inhalatorze suchego proszku (sprzedawanego w Polsce pod nazwą Salmex) na terenie Arabii Saudyjskiej, Emiratów Arabskich, Kuwejtu, Bahrajnu, Omanu i Kataru, w których wytwórcą i dostawcą produktu na ww. rynki będzie Celon Pharma, podała spółka. Celon Pharma otrzymała od Glenmark zamówienie na ten produkt.

Gemini: Z oferowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) gwarancji przejęcia ryzyka w programach faktoringowych skorzystają samodzielni farmaceuci-przedsiębiorcy, którzy działają pod marką Gemini, podał Bank i Gemini Polska. BGK przejmuje do 50% ryzyka braku spłaty zobowiązań z tytułu faktoringu odwrotnego. Łączna wartość gwarancji polskiego banku rozwoju wyniesie 100 mln zł.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl, ISBiznes.pl ora informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews/ISBzdrowie)