Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Zakład Medycyny Regeneracyjnej WUM prof. dr hab. Magdalena Kucia Warszawski Uniwersytet Medyczny

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 8-12 maja.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Koronawirus: Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia COVID-19 w okresie 4-10 maja 2023 r. wyniosła 964, podało Ministerstwo Zdrowia. Od początku ogłoszenia pandemii liczba zakażonych koronawirusem wyniosła 6 515 154 osoby.

Bezpieczeństwo lekowe: Polska poparła skierowany do Komisji Europejskiej 2 maja br. wniosek rządu belgijskiego. – Jest to istotny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa lekowego również polskich pacjentów – mówi Krzysztof Kopeć, prezes PZPPF. Dokument został podpisany także przez Francję, Niemcy, Austrię, Holandię, Luksemburg, Czechy, Hiszpanię, Estonię, Słowenię, Rumunię, Łotwę, Litwę, Grecję, Maltę, Włochy i Portugalię. Państwa członkowskie wzywają w nim do: -wprowadzenia dobrowolnego mechanizmu solidarności, aby w sytuacjach kryzysowych tymczasowo złagodzić dotkliwe niedobory leków w krajach UE, – ustanowienia europejskiego wykazu leków krytycznych, których łańcuchy dostaw, produkcji i wartości muszą być monitorowane, – wdrożenia ustawy o krytycznych lekach w celu zmniejszenia zależności od dostaw spoza UE, zwłaszcza tych leków, w przypadku których jest tylko kilku producentów lub krajów dostarczających.

RYNEK FARMACEUTYCZNY

Bezpłatne leki: Wprowadzenie bezpłatnych leków dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia oraz dla seniorów po ukończeniu 65. roku od początku 2024 r. zapowiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Pharmena: Rada nadzorcza Pharmeny zdecydowała o powołaniu zarządu spółki na wspólną trzyletnią kadencję w składzie: Konrad Palka – prezes zarządu i Marzena Wieczorkowska – wiceprezes, podała spółka.

Dr Irena Eris: Złożyła pod koniec kwietnia aktualizację prospektu w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), ponieważ chce „utrzymać gotowość do oferty, jeśli podejmie decyzję o realizacji tego scenariusza”, podała spółka.

Medinice: Odnotowało 1,1 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 1,01 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Neuca: Akcjonariusze spółki zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 57,22 mln zł, co daje 13 zł na akcję, podała spółka. Dniem dywidendy ma być 18 lipca, zaś dniem wypłaty 27 lipca 2023 r.

Mercator Medical: Rynek rękawic jednorazowych jest bliski odbudowania się marży w segmencie dystrybucyjnym, ale w produkcji nie ma jeszcze „odbicia od dna”, poinformował prezes Mercator Medical Wiesław Żyznowski.

Urteste: W ramach zakończonej oferty publicznej akcji serii E dokonało przydziału 269 389 sztuk akcji. Całkowita wartość oferty przekroczyła 29,6 mln zł brutto, podała spółka. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie badań klinicznych oraz procesu certyfikacji Panuri (test na raka trzustki) – priorytetowego projektu spółki. Spodziewany debiut Urteste na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie nastąpi pod koniec maja.

Neuca: Walne zgromadzenie akcjonariuszy powołało w skład rady nadzorczej Piotra Borowskiego, byłego członka zarządu i wiceprezesa GPW. „Grupa Neuca w sposób przemyślany i konsekwentny, od ponad 30 lat, rozwija i dywersyfikuje swój biznes na rynku ochrony zdrowia, będąc liderem w wielu jego segmentach, czego efektem są dobre wyniki finansowe, atrakcyjna polityka dywidendowa i obecność spółki w giełdowym indeksie mWIG40. Moim celem w radzie nadzorczej spółki będzie wspieranie zarządu w tworzeniu wartości dla akcjonariuszy oraz w umacnianiu zaufania do spółki wśród wszystkich jej interesariuszy, poprzez stosowanie zasad przejrzystości i ładu korporacyjnego” – skomentował Borowski.

Prosta Giełda: Przejmuje kolejny serwis MojMedyk.Online – oparty na sztucznej inteligencji serwis analizujący oraz interpretujący wyniki badań diagnostycznych a niebawem również obrazowych w formacie DICOM. Jak czytamy na stronie, wystarczy wpisać wartości lub załączyć zdjęcie/plik otrzymanych w laboratorium wyników, np. badania krwi, czy moczu, a AI przeanalizuje je i zasugeruje, co użytkownikowi może dolegać.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Ryvu: Zaktualizowane dane kliniczne z etapu eskalacji dawki w trwającym badaniu fazy Ib RVU120 u pacjentów z ostrą białaczką szpikową lub zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka wykazują korzystny profil bezpieczeństwa i obiecujące oznaki skuteczności, podało Ryvu Therapeutics.

Milton Essex: Podpisał ze spółką ZURAD, będącą częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej, umowę licencyjną dotyczącą najnowszej generacji modułowego biometrycznego systemu kontroli dostępu i monitorowania biobezpieczeństwa FACE-COV Hybrid II z oprogramowaniem ActiveScan, który umożliwia zdalne wykrywanie markerów gorączkowych zakażeń, w tym SARS-COV2 oraz zawiera rozbudowane systemy kontroli dostępu z wykorzystaniem biometrii, podała spółka. Zawarcie umowy stanowi przejaw komercjalizacji systemu FACE-COV.

Biomed-Lublin: Zawarł aneks do umowy z firmą Karmar, generalnym wykonawcą Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR), podała spółka. Wprowadzone zmiany pozwolą na większą elastyczność działania i dadzą nowe możliwości przy wdrażaniu innowacyjnych produktów leczniczych. Wartość umowy wzrosła do 47 mln zł z ok. 33 mln zł.

Bioceltix: Rozpoczął fazę badawczą w weterynaryjnym badaniu klinicznym dotyczącym produktu BCX-EM przeznaczonego do leczenia zmian zwyrodnieniowych stawów (OA, ang. osteoarthritis) u koni. Oznacza to, że badany produkt leczniczy weterynaryjny został podany pierwszym pacjentom, podała spółka.

BioCam: Medtech, który tworzy zdalny i bezbolesny system do diagnostyki i monitorowania zdrowia układu pokarmowego przy pomocy smart-pigułki napędzanej AI, pozyskał 2 mln zł od funduszu Level2 Ventures.

Comarch: Złożył najniższą oferty za 82,45 mln zł brutto w przetargu dla NFZ. Przedmiotem przetargu jest budowa nowego centralnego systemu informatycznego.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl oraz informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews/ISBzdrowie)