Nestmedic zdecydował o przeglądzie opcji strategicznych

Nestmedic podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój, podała spółka. Jednocześnie podtrzymała deklaracje dotyczące komercjalizacji flagowego produktu – urządzenia PregnabitPro.

„Intencją zarządu jest zarekomendowanie walnemu zgromadzeniu rozwiązania, które w najlepszy sposób wspierać będzie budowę wartości spółki i tym samym przyczyni się do maksymalizacji jej wartości dla akcjonariuszy. Zarząd weźmie pod uwagę szereg czynników, a mianowicie m.in.: dotychczasowe wyniki finansowe, osiąganą sprzedaż, poziom przyszłych kosztów, możliwość pozyskania dodatkowych środków, rozwój podmiotów konkurencyjnych czy potencjalne zainteresowanie inwestorów branżowych zakupem technologii lub całej spółki. Jednocześnie zarząd podtrzymuje wcześniejsze deklaracje dotyczące komercjalizacji flagowego produktu firmy jakim jest urządzenie PregnabitPro, w tym m.in. uzyskania certyfikacji FDA” – czytamy w komunikacie.

Po zakończeniu przeglądu opcji strategicznych zarząd zwoła walne zgromadzenie, któremu przedstawi projekty uchwał, umożliwiające podjęcie decyzji dotyczących dalszego kierunku rozwoju spółki, podano także.

Nestmedic, powstały w 2014 r., to polska marka z branży medtechowej, której flagowym produktem jest system Pregnabit, służący do przeprowadzania zdalnego badania KTG dla kobiet w ciąży. Nestmedic zadebiutował na NewConnect w 2017 r.

(ISBnews)