Polmed wybrał nowy zarząd

Członkowie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED podczas Walnego Zgromadzenia wybrali nowe władze na kolejną, trzyletnią kadencję. Zgodnie ze Statutem organami Izby są: Zarząd, Rada i Sąd Dyscyplinarny.

W skład nowego 9 osobowego Zarządu weszli:
1. Michał Kępowicz (Philips)
2. Przemysław Kułach (Coloplast)
3. Jarosław Michalak (Paul Hartmann)
4. Joanna Miros (Becton Dickinson)
5. Sylwia Piekarska (Boston Scientific)
6. Anna Sadowska-Segit (Medtronic)
7. Patryk Sucharda (Essity)
8. Tomasz Wróbel (Aesculap Chifa)
9. Piotr Zawirski (Systamed)
Na Przewodniczącego Zarządu wybrano Tomasza Wróbla.

Zarząd podczas trzyletniej kadencji, będzie realizował kierunki wyznaczone przez Walne Zgromadzenie, do których należą m.in. wzmacnianie pozycji organizacji jako partnera dla decydentów i interesariuszy systemu ochrony zdrowia, inicjowanie zmian legislacyjnych, których celem jest zwiększenie dostępu pacjentów do najnowszych technologii i wyrobów medycznych oraz zapewnienie transparentnego i stabilnego środowiska biznesowego w branży.

Zadaniem Prezesa Izby POLMED, Arkadiusza Grądkowskiego, jest realizacja celów wyznaczonych przez Zarząd.

„Cieszę się, że będę pracować z takim gronem ekspertów. Wspólnie będziemy realizować strategiczne inicjatywy na rzecz rynku wyrobów medycznych w Polsce. Będziemy również skupiać się na integracji i budowaniu wspólnych więzi z branżą w strukturach europejskich. Rynek wyrobów medycznych rozwija się bardzo szybko, śledzimy na bieżąco zmiany i wprowadzane nowości. W ostatnim czasie obserwujemy ogromny rozwój w dziedzinie cyfrowych wyrobów medycznych. Aktywności Izby w tym segmencie będą mocno zaakcentowane w najbliższej kadencji” – mówi Arkadiusz Grądkowski, Prezes Izby POLMED.

Podczas Walnego Zgromadzenia został wybrany również skład Rady Izby i Sądu Dyscyplinarnego.