Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Puls Biznesu
–Niemiecki producent leków STADA jest zainteresowany zwiększeniem skali w Polsce. Jak podkreśla dyrektor generalna STADA w Polsce Paulina Romaniszyn, chodzi o producenta leków na receptę lub bez recepty CHC o skali obrotów rzędu 20–50 mln euro. Na razie firma prowadzi rozmowy w tym kierunku, jednak nie podjęto żadnych wiążących decyzji.
–Startup poszukujący leków neurologicznych Pikralida pozyskał pierwszego inwestora – fundusz VC Altamira wyłożył 5 mln zł w zamian za 12% udziałów w spółce. W ciągu dwóch lat firma planuje przeprowadzić większą rundę. Sztandarowym projektem Pikralidy jest EpiFix – projekt zakładający opracowanie przełomowej terapii chroniącej pacjentów przed rozwojem padaczki pourazowej i poudarowej.

Dziennik Polski
–W dawnym budynku białej chirurgii przy ul. Kopernika w Krakowie otwarto Centrum Teranostyki UJ. Teranostyka to ścisłe połączenie diagnostyki i terapii, tak by precyzyjnie dobrać leczenie do potrzeb konkretnego pacjenta. Centrum jest ukierunkowane na badania przedkliniczne, które pozwolą odszukać i wyróżnić nowe biomarkery, które dałyby możliwość skuteczniejszego, a także precyzyjniejszego rozpoznawania nowotworów i dostarczania docelowo do tych komórek nowotworowych leków.