Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Dziennik Gazeta Prawna
–Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego przyjęły w zeszłym roku 819,9 tys. kuracjuszy, co oznacza wzrost o 37% r/r, jednak wynik nadal nie osiągnął poziomu sprzed pandemii. Zdaniem prezesa stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich Jerzego Szymańczyka najgorsza sytuacja jest na wschodzie kraju, gdzie kuracjusze masowo rezygnują z pobytów.
–Z projektu rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej wynika, że szpitale będą mogły sprawozdać więcej świadczeń, aby skompensować pandemiczny dług zdrowotny. Według szacunków przeznaczono na ten cel ponad 1 mld zł.

Rzeczpospolita
–Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. Zakłada on m.in., że termin ogłaszania kolejnego obwieszczenia refundacyjnego zostanie wydłużony z 2 do 3 miesięcy, a kobiety w okresie połogu będą miały prawo do bezpłatnego zaopatrzenia się w leki. Ponadto podwyższona zostanie podstawa limitu finansowania (z 15 do 25%), co wpłynie na obniżenie dopłat do leków, ponoszonych przez pacjentów.