Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Dziennik Gazeta Prawna
— Rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec w rozmowie z „DGP” powiedział, że sytuacja 33-latki, która zmarła w szpitalu w Nowym Targu, była jednoznaczna i należało wywołać poronienie, a lekarze mieli wszelkie dane, by podjąć taką decyzję. Podkreślił również, że nie przypomina sobie, by jakikolwiek lekarz został postawiony w stan oskarżenia, gdy podjął decyzję o terminacji ciąży, chcąc uratować życie lub zdrowie matki.

Rzeczpospolita
–Poselski projekt ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta oraz niektórych innych ustaw, który jest po pierwszym czytaniu w Sejmie, zakłada wdrożenie nowego modelu pozasądowego rekompensowania szkód doznanych przez pacjentów w wyniku zdarzeń medycznych. Obecnie projektowany system rekompensat obejmuje tylko ofiary błędów, do których doszło w publicznych szpitalach, jednak projektodawcy podkreślają, że w przyszłości możliwe jest rozszerzenie działalności Funduszu Kompensacyjnego na inne podmioty lecznicze.
–Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej. Wynika z niego, że powiaty otworzą centra zdrowia 75+, w których seniorzy będą mogli być objęci kompleksową opieką. Zadaniem centrum ma być m.in. planowanie i koordynowanie opieki zdrowotnej nad pacjentami.