Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 29 maja – 2 czerwca.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Ubezpieczenie zdrowotne: Liczba osób posiadających prywatne ubezpieczenie zdrowotne wzrosła o 12,5% r/r do 4,3 mln na koniec I kwartału br., podała Polska Izba Ubezpieczeń. Składka przypisana brutto wyniosła 454,4 mln zł.

Świadczenia zdrowotne: Rząd planuje przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który zakłada poszerzenie listy bezpłatnych leków i objęcie nią dodatkowych grup wiekowych: dzieci i młodzieży do 18. roku życia oraz osób powyżej 65. roku życia, w II kw., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Misja gospodarcza do Bostonu: 36 polskich firm biotechnologicznych zaprezentuje światu swoje produkty na jednej z największych i najważniejszych imprez tego sektora – BIO International Convention w Bostonie. Organizatorem tak licznej delegacji jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Misja gospodarcza do Bostonu jest jedną z największych w historii PAIH. Polska branża biotechnologiczna to obecnie przeszło 12 tys. zatrudnionych, zaplecze badawcze w postaci ponad 100 jednostek naukowych i prawie 1,5 mld zł przeznaczanych rocznie na badania i rozwój.

Koronawirus: Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia COVID-19 w okresie 25 maja -31 maja 2023 r. wyniosła 399, podało Ministerstwo Zdrowia. Od ogłoszenia pandemii liczba zakażonych koronawirusem wyniosła 6 516 915 osób. W ub. tygodniu wykonano 15,5 tys. testów na koronawirusa.

Uzdrowiska: W końcu 2022 r. funkcjonowały 254 zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, które w ciągu roku przyjęły 819,9 tys. kuracjuszy, w tym 742 tys. leczonych stacjonarnie. W 44 stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej opieką medyczną objęto 74,5 tys. pacjentów.

RYNEK FARMACEUTYCZNY

Oporność na leki: Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wzywa kraje Unii Europejskiej do wprowadzenia i regularnej aktualizacji co najmniej raz na dwa lata krajowych planów działania przeciwko oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, podał Parlament.

Bezpłatne leki: Poszerzenie programu bezpłatnych leków o kolejne grupy wiekowe ma dotyczyć ponad 4,1 tys. leków, czyli całej listy refundowanej, wynika z wypowiedzi ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Resort zdrowia jest przygotowany na uruchomienie programu w nowej odsłonie od przyszłego roku; możliwe też, że ruszy on jeszcze w tym roku.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Selvita: Backlog Selvity na 2023 r. sięga 243,14 mln zł na dzień 28 maja 2023 i jest o 2% wyższy od wartości raportowanej rok wcześniej, podała spółka.

Selvita: Odnotowała 2,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 4,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

BioMaxima: Odnotowała 0,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 24,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Medicalgorithmics: Odnotował 1,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 55,43 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Mercator Medical: Odnotował 17,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 6,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Scope Fluidics: Odnotowało 3,03 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 3,52 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

BioMaxima: Rada nadzorcza powołała zarząd w składzie: prezes Łukasz M. Urban oraz członkowie zarządu Henryk Lewczuk i Piotr Janowski na kolejną kadencję, podała spółka.

Pure Biologics: Zakończył przegląd opcji strategicznych i otrzymał pożyczkę od ACRX Investments Limited o wartości 12 mln zł na okres dwóch lat, podała spółka. Koszty związane z realizacją planów rozwoju w okresie 2023 – I poł. 2024 spółka szacuje na 178 mln zł i uważa je za zabezpieczone.

Bioceltix: Odnotował 2,63 mln zł straty netto w I kw. 2023 r. wobec 1,44 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Pure Biologics: Rada nadzorcza powołała zarząd w składzie: prezes Filip Jeleń oraz wiceprezesi Romuald Harwas i Petrus Spee na kolejną kadencję, podała spółka.

Mercator Medical: Odnotował 18 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2023 r. (wcześniej podawano: -14,6 mln zł) oraz 25,1 mln zł skonsolidowanej straty EBITDA (wcześniej: -17,8 mln zł), podała spółka, prezentując skorygowane szacunkowe dane. Ponadto, w związku ze zmianą prezentacji części aktywów finansowych, wykazywany na koniec marca 2023 r. stan gotówki netto oraz innych aktywów finansowych Grupy zmniejszył się do 391,9 mln zł z 403,8 mln zł.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

PolTREG: Złożył wypowiedzenie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) o dofinansowanie projektu „Bezpieczna dla pacjenta komórkowa terapia stwardnienia rozsianego w oparciu o namnożone sztucznie limfocyty regulatorowe CD4 + CD25 + CD127” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Kwota projektu to ok. 15,5 mln zł. Spółka dotychczas nie wnioskowała o refundację poniesionych w ramach projektu wydatków i w konsekwencji nie otrzymała od NCBR środków na realizację projektu w związku z czym nie jest zobowiązania do zwrotu jakichkolwiek środków, podał PolTREG.

Scope Fluidics: Opublikował cele operacyjne w ramach projektu BacterOMIC, których realizacja zaplanowana jest do połowy 2024 r. Spółka na najbliższe kwartały wyznaczyła dla projektu trzy cele: rozpoczęcie testów systemu BacterOMIC w ramach programu early access; rozpoczęcie produkcji komercyjnej systemu (w I poł. 2024 r.); rozbudowa portfolio produktowego oraz patentowego, podał Scope.

American Heart of Poland: 1 czerwca 2023 r. Grupa przejęła zarządzanie wieloprofilowym Szpitalem w Sztumie. Pozwoli to na ciągłość funkcjonowania Szpitala i udzielania świadczeń w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Łączne inwestycje Grupy w Szpitalu w Sztumie mogą osiągnąć ponad 100 mln zł. Grupa American Heart of Poland podpisała umowę na 20-letnią dzierżawę nieruchomości Szpitala w Sztumie. To ważny etap rozwoju American Heart of Poland w zakresie szpitalnictwa – będzie to już trzeci szpital wieloprofilowy, którym zarządza (po Katowicach i Drawsku Pomorskim).

Medinice: Spółka otrzymała od Północno-Amerykańskiego Urzędu Patentowego USPTO potwierdzenie ochrony patentowej na wynalazek „MINIMAX”. Jest to elektroda do małoinwazyjnej ablacji „2 w 1” posiadającą funkcje diagnostyczne i lecznicze. Wykorzystuje ona metodę ablacji RF oraz daje możliwość obrazowania komory serca 3D EAM. Dzięki funkcji obrazowania można znacznie ograniczyć użycie szkodliwego dla pacjentów i personelu medycznego promieniowania rentgenowskiego.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl, ISBiznes.pl oraz informacje ze spółek i organizacji