Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 12-16 czerwca.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Koronawirus: Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia COVID-19 w okresie 8 czerwca – 14 czerwca 2023 r. wyniosła 238, podało Ministerstwo Zdrowia. Od ogłoszenia pandemii liczba zakażonych koronawirusem wyniosła 6 517 494 osoby. W ub. tygodniu wykonano 11,9 tys. testów na koronawirusa.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Mabion: Akcjonariusze zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy i przeznaczeniu całego ubiegłorocznego zysku w wysokości 23,19 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka.

Medapp: Dostrzega w ostatnich tygodniach wzrost zainteresowania technologią CarnaLife Holo ze strony środowiska medycznego, szpitali czy dystrybutorów zarówno w kraju, jak i za granicą, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Mędrala.

Dr Irena Eris: Potwierdziła zamiar przeprowadzenia pierwszej publicznej oferty akcji (IPO) i wprowadzenie akcji na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Oferta publiczna obejmować będzie przede wszystkim akcje nowej emisji, skierowane do inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych. Po przeprowadzeniu IPO w rękach giełdowych inwestorów może znaleźć się do 27% akcji spółki, podała spółka.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

PolTREG: Zakończył budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego do rozwoju metody TREG w innowacyjnych terapiach chorób autoimmunologicznych, podała spółka. PolTREG jest obecnie w trakcie instalacji wyposażenia laboratoryjnego oraz procesów uzyskania stosownych decyzji i zgód, w tym certyfikacji GMP (Good Manufacturing Practice) od Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego oraz Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek. Uzyskanie stosownych decyzji i zgód umożliwi spółce produkcję własnych terapii komórkowych na potrzeby prowadzonych badań klinicznych i oferowania terapii w ramach procedury wyjątku szpitalnego oraz pozwoli na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad kolejnymi generacjami innowacyjnych terapii chorób autoimmunologicznych.

Medicalgorithmics: Rozpoczyna współpracę z dms-service, jednym z czołowych amerykańskich dostawców sprzętu do monitoringu kardiologicznego, która będzie polegać na integracji urządzeń amerykańskiej firmy z platformą rozwijaną przez Medicalgorithmics wraz z oprogramowaniem opartym na algorytmach sztucznej inteligencji, podała spółka. Integracja oprogramowania otworzy przed polską spółką nowe możliwości w zakresie dostarczania autorskich algorytmów opartych na sztucznej inteligencji i oprogramowania do analizy sygnału EKG dla urządzeń firm trzecich, podkreślono.

BioMaxima: Zakończyła budowę nowego zakładu produkcyjnego wraz z adaptacją nowej powierzchni magazynowej i biurowej w obiekcie przy ul. Vetterów 3 w Lublinie, podała spółka. Nowy 3 kondygnacyjny budynek produkcyjny o pow. użytkowej 1300 m2 pomieści nowy wydział produkujący systemy AST, a także rozbudowany wydział produkcji testów i odczynników oraz diagnostyki molekularnej. Istniejący budynek magazynowy i biurowy 1050 m2 został zmodernizowany i dostosowany do potrzeb spółki.

Medinice: Otrzymało od Kanadyjskiego Urzędu Patentowego potwierdzenie ochrony patentowej na system do wykonywania małoinwazyjnej krioablacji kardiochirurgicznej o nazwie „CoolCryo”, podała spółka. Projekt wykorzystuje ciekły azot do otrzymywania bardzo niskiej temperatury do niszczenia tkanek. System został zaprojektowany specjalnie do ablacji kardiochirurgicznej, która docelowo ma być wykonywana techniką małoinwazyjną z zastosowaniem technik wideotorakoskopowych, co stanowi jego dużą przewagę konkurencyjną.

Captor Therapeutics: Uzyskał rekomendację do dofinansowania jego projektu pt. „Opracowanie i kliniczny rozwój pierwszego w klasie małocząsteczkowego kandydata na lek w terapii raka jelita grubego, opartego o stymulację komórek układu immunologicznego do zwiększonej aktywności anty-nowotworowej poprzez indukowaną degradację białka” w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych (ABM), podała spółka. Całkowity koszt projektu wynosi 74,29 mln zł, natomiast rekomendowane dofinansowanie wynosi 52,21 mln zł.

Celon Farma: Projekt dotyczący rozwoju klinicznego innowacyjnego inhibitora CPL110 w nowotworach litych FGFR zależnych został zakwalifikowany do dofinansowania w konkursie ogłoszonym przez Agencję Badań Medycznych, podała spółka. Całkowity koszt projektu został określony na ok. 39,8 mln zł, a wysokość dofinansowania (przyznana kwota środków publicznych) wynosi ok. 19,3 mln zł. Termin realizacji Projektu: 31 grudnia 2027 r.

Ryvu Therapeutics: Projekt pod nazwą „Przeprowadzenie wieloośrodkowego, otwartego badania klinicznego fazy II (RIVER-81) oceniającego bezpieczeństwo i skuteczność RVU120 w skojarzeniu z wenetoklaksem u pacjentów z nawrotową/oporną na leczenie ostrą białaczką szpikową, u których nie powiodła się wcześniejsza terapia wenetoklaksem i środkiem hypometylującym” został umieszczony na liście rankingowej projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych Agencji Badań Medycznych (ABM). Całkowita wartość projektu netto wynosi 133 915 538,7 zł, natomiast rekomendowana wartość dofinansowania – 62 268 848,90 zł.

Biedronka: Uruchomiła program badań dla pracowników, w ramach którego każdy z ponad 80 tys. pracowników sieci może od czerwca br. skorzystać ze specjalistycznych badań krwi o wartości ponad 600 zł, podała sieć.

PolTREG: Zawarł z grupą IQVIA, podmiotem świadczącym usługi doradcze dla firm farmaceutycznych, umowę ramową w zakresie doradztwa w procesie komercjalizacji technologii spółki, podał PolTREG.

Synektik: Podpisał umowę z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 2 PUM w Szczecinie w Szczecinie na dostawy materiałów zużywalnych do systemu robotycznego dla chirurgii małoinwazyjnej (da Vinci) w okresie 24 miesięcy, podała spółka. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, do maksymalnej wartości 9 246 613,63 zł netto.

Konferencja branżowa: Ruszyły zapisy na konferencję „Free radicals in Biology, Medicine, Sport and Nutrition” („Wolne rodniki w biologii, medycynie, sporcie i żywieniu”) poświęconą pamięci biochemika prof. dr hab. Jerzego Popinigisa, jednego z pierwszych polskich naukowców, który rozpoczął badania nad wolnymi rodnikami. Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 października 2023 w Gdańsku, na terenie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. To największe wydarzenie poświęcone tematyce wolnych rodników i biochemii wysiłku fizycznego w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl, ISBiznes.pl ora informacje ze spółek i organizacji