Captor Therapeutics ma umowę z ABM na maks. 52,21 mln zł dofinansowania

Captor Therapeutics zawarł umowę z Agencją Badań Medycznych (ABM) na realizację oraz dofinansowanie projektu pt. „Opracowanie i kliniczny rozwój pierwszego w klasie małocząsteczkowego kandydata na lek w terapii raka jelita grubego, opartego o stymulację komórek układu immunologicznego do zwiększonej aktywności anty-nowotworowej poprzez indukowaną degradację białka”, podała spółka.

Całkowity koszt projektu wynosi 74 285 992,1 zł. Na warunkach określonych w umowie, ABM przyznała spółce dofinansowanie na przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych w kwocie nie przekraczającej 52 206 266,76 zł, co stanowi 70,28% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. Dofinansowanie przekazywane będzie w formie zaliczki lub refundacji, wypłacanej w transzach, podano w komunikacie.

Planowany okres realizacji całego projektu jest przewidziany do końca grudnia 2028 r.

Captor Therapeutics prowadzi projekty badawczo-rozwojowe leków oraz projekty ukierunkowane na rozwój platformy technologicznej. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2021 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)