Celon Pharma ma umowę z ABM na realizację i dofinansowanie inhibitora CPL110

Celon Pharma podpisał umowę z Agencją Badań Medycznych (ABM) na realizację i dofinansowanie projektu rozwoju klinicznego inhibitora CPL110 w nowotworach litych FGFR zależnych, podała spółka. Koszt kwalifikowalny projektu to 39,8 mln zł, wysokość dofinansowania (przyznana kwota środków publicznych) wynosi ok. 19,3 mln zł. Termin realizacji projektu to 31 grudnia 2027 r.

„Zarząd Celon Pharma S.A. informuje o podpisaniu w dniu 25 lipca 2023 r. pomiędzy spółką a Agencją Badań Medycznych umowy na realizację i dofinansowanie projektu komercyjnego 'Rozwój kliniczny innowacyjnego inhibitora CPL110 w nowotworach litych FGFR zależnych’ w ramach Konkursu na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych” – czytamy w komunikacie.

Projekt obejmuje przeprowadzenie badań podstawowych, przemysłowych oraz rozwojowych, w tym przeprowadzenie 2. fazy badania klinicznego – uzyskanie dofinansowania pozwoli na sfinansowanie realizowanego dotychczas rozwoju klinicznego CPL110 w ramach 2. fazy po roku 2023.

Całkowity koszt kwalifikowalny projektu wynosi 39,8 mln zł. Dofinansowanie (ok. 19,3 mln zł) przekazywane będzie w formie zaliczki lub refundacji, wypłacanej w transzach. Termin realizacji projektu to 31 grudnia 2027 r.

Umowa zobowiązuje Celon Pharma do opracowania, przeprowadzenia prac i badań oraz komercjalizacji projektu w terminie trzech lat od zakończenia projektu. Zgodnie z umową ABM będzie miało prawo wykupu licencji niewyłącznej na korzystanie z rezultatów projektu na terytorium RP, podano także.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)