Lux Med przejął wrocławski szpital Orthos

Umowa, na mocy której Orthos – wiodący na lokalnym rynku, wielospecjalistyczny szpital stał się częścią grupy Lux Med została podpisana 11 lipca 2023 roku. To już 15. szpital działający w ramach struktur Lux Med.

Orthos to szpital w Komorowicach pod Wrocławiem, zapewniający szeroki zakres usług diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych. W szpitalu wykonywane są zabiegi z zakresu m.in. ortopedii i traumatologii narządu ruchu, chirurgii plastycznej, chirurgii ogólnej i onkologicznej, ginekologii, laryngologii i neurochirurgii.

Specjaliści Orthosa świadczą porady m.in. z zakresu ortopedii, rehabilitacji, laryngologii, chirurgii ogólnej i onkologicznej, leczenia bólu, neurochirurgii, geriatrii, medycyny sportowej i preluksacji. Placówka dysponuje nowoczesnym blokiem operacyjnym, komfortowymi salami chorych (łącznie ponad 50 łóżek) oraz doskonale wyposażonym oddziałem rehabilitacji.

„Cieszę się, że rozszerzamy naszą ofertę o nowoczesne usługi szpitalne w stolicy województwa dolnośląskiego. Realizujemy tym samym nasze plany związane z rozwojem kompleksowej oferty opieki zdrowotnej i zapewnieniem realnej alternatywy dla publicznego systemu opieki szpitalnej. To duże wzmocnienie dla naszej Grupy” – mówi Anna Rulkiewicz, prezeska Grupy.

Do Grupy dołączyło ok. 230 pracowników, w tym 100 lekarzy specjalistów.

W ubiegłym roku Lux Med wprowadził na rynek ofertę polisy ubezpieczenia szpitalnego, którego zaplecze infrastrukturalne składa się z szpitali własnych Grupy oraz kilkudziesięciu szpitali współpracujących. Oferta obejmuje pomoc medyczną w zakresie procedur planowych i przypadków nagłych, wspierając się w tym obszarze funkcją Koordynatorów Opieki Szpitalnej oraz, uruchomionych w ramach szpitala św. Elżbiety w Warszawie i szpitala Swissmed w Gdańsku, Oddziałów Pomocy Doraźnej. Przejęcie szpitala Orthos to kolejna akwizycja firmy w obszarze szpitalnictwa na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy. W kwietniu ub. roku do Grupy dołączyła spółka Med Polonia z Poznania.

Działalność Orthos wpisuje się w przyjętą przez Grupę strategię ESG. Szpital inwestuje w rozwiązani przyjazne dla środowiska, takie jak farmy fotowoltaiczne, i podejmuje inne działania pozwalające ograniczyć negatywny wpływ placówki na otoczenie.

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią Bupa, która działa jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Firma świadczy swoje usługi w Polsce już od ponad 30 lat. Grupa LUX MED zapewnia pełną opiekę dla ponad 2 500 000 pacjentów. Dysponuje ponad 270 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 15 szpitalami oraz blisko 3000 poradniami partnerskimi. Zatrudnia ponad 23 000 osób, w tym około 8000 lekarzy i 5000 wspierającego personelu medycznego. Grupa jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.