PASMI apeluje o wykreślenie z ustawy refundacji leków OTC

W dniu 6 lipca br. duża nowelizacja ustawy refundacyjnej przeszła pierwsze czytanie w Sejmie podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia. Najwięcej wątpliwości i kontrowersji w odniesieniu do całego projektu wzbudzała nieskonsultowana ze środowiskiem propozycja resortu zdrowia w zakresie objęcia refundacją leków bez recepty (tzw. leków OTC).

PASMI Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty już od momentu pojawienia się w mediach informacji w zakresie planowanych zmian apelował o wykreślenie z projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej wspomnianego przepisu. Podczas sejmowego posiedzenia Prezes PASMI wnioskowała o przeanalizowanie od strony ekonomicznej i pacjenckiej skutków oceny tej regulacji.

PASMI w swoich wypowiedziach podkreślał, iż:
– w pierwszej kolejności należy pochylić się nad aktualną mapą potrzeb zdrowotnych i skupić uwagę refundacyjną na lekach na receptę, które nie posiadają dzisiaj refundacji;

– dostępność do leków bez recepty (tzw. OTC) jest zapewniona dla pacjentów zarówno pod kątem ilościowym, jak i kosztowym, gdzie średni koszt leków nie przekracza kilkunastu złotych;

– aktualny koszt leków OTC nie stanowi bariery zakupowej dla pacjenta, w związku z powyższym nie wymaga dodatkowego finansowania ze strony Państwa, w przeciwieństwie do droższych terapii ordynowanych na receptę;

– wykorzystanie środków budżetowych na refundację kolejnych leków na receptę np. w obszarze kardiologii, czy endokrynologii przyniesie bardziej wymierne korzyści zdrowotne dla pacjenta.

Niestety pomimo wielu sprzeciwów proponowana przez resort zdrowia zmiana w zakresie refundacji leków OTC została utrzymana w projekcie ustawy.

W dniu 12 lipca br. zaplanowane zostało posiedzenie Komisji Zdrowia podczas którego zostaną rozpatrzone poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką.

PASMI oczekuje, iż resort zdrowia przeanalizuje zgłoszone dotychczas uwagi branży i racjonalnie podejdzie do tematu refundacji i obejmie nią obszar naprawdę wymagający interwencji dla dobra pacjenta.

PASMI Związek Pracodawców „Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty” promuje wśród społeczeństwa odpowiedzialne samoleczenie poprzez świadome i bezpieczne stosowanie produktów sklasyfikowanych jako Leki Bez Recepty. Aktywnie współpracuje z organizacjami europejskimi, których cele i działania są zbieżne z działalnością statutową PASMI. Jest członkiem AESGP – Europejskiego Stowarzyszenia producentów Leków OTC. Obecnie Związek zrzesza 18 podmiotów: Aboca, Adamed, Bayer, Biocodex, GSK, IPSEN Poland, Johnson&Johnson, Klosterfrau, MagnaPharm Poland, Opella Healthcare Poland, Perrigo, Polpharma, Polski Lek-Dystrybucja, Reckitt Benckiser, Teva, TZF Polfa, USP Zdrowie, Verco.