PMR: Rynek usług stomatologicznych wzrośnie o 16,7% r/r do ponad 15 mld zł w 2023 r.

Rynek usług stomatologicznych w Polsce wzrośnie o 16,7% w ujęciu nominalnym i przekroczy 15 mld zł w 2023 r., wynika z szacunków firmy badawczej PMR. Coraz większą część tego rynku generuje segment prywatny, podkreślono.

„Według naszych estymacji, w 2023 r. rynek usług stomatologicznych w Polsce wzrośnie o 16,7% w ujęciu nominalnym, jednak realna dynamika będzie niższa, na poziomie 2,5%” – powiedziała starszy analityk rynku farmaceutycznego i ochrony zdrowia w firmie PMR Marta Marszałek, cytowana w komunikacie.

„Perspektywy rozwoju runku usług stomatologicznych w Polsce są pozytywne. Rynek rośnie nie tylko nominalnie, ale też realnie odnotowuje dodatnie dynamiki wzrostu. Wpływ na ten stan rzeczy ma wiele czynników, w tym otoczenie makroekonomiczne, ale też zmiany w zachowaniach pacjentów, m.in. rosnąca świadomość i lepsze nastawienie społeczeństwa do tej dziedziny opieki zdrowotnej” – czytamy w komunikacie poświęconym raportowi „Rynek usług stomatologicznych w Polsce 2023. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2023-2028”.

Z badania PMR przeprowadzonego w styczniu 2023 r. wynika, że obecnie kobiety częściej korzystają z usług stomatologicznych niż mężczyźni. Jest to tendencja widoczna w niemal wszystkich dziedzinach opieki zdrowotnej, podkreślono.

„Świadomość zdrowotna, a co za tym idzie większy odsetek korzystających z usług stomatologicznych zaznacza się również w grupie osób w szczycie wieku produkcyjnego (35-54 lat) oraz z wyższym wykształceniem, co może korelować też z wyższymi zarobkami” – czytamy dalej.

Na większości obszarów na polskim rynku stomatologicznym kluczowymi graczami są firmy lokalne. Jest jednak kilka podmiotów, które zbudowały w ostatnim czasie sieć klinik stomatologicznych o zasięgu ogólnopolskim, wskazał PMR.

„Należy się spodziewać, że samodzielne funkcjonowanie średniej wielkości graczy na rynku będzie coraz trudniejsze, zwłaszcza w świetle kryzysu wywołanego przez COVID-19 i wojnę w Ukrainie. Skutkują one m.in. wzrostem kosztów działalności placówek (energia elektryczna, ogrzewanie itp.), przy jednoczesnym spadku siły nabywczej Polaków. Dodatkowo, małym gabinetom coraz trudniej jest inwestować w nowe technologie, które zwykle wiążą się z wysokimi kosztami wprowadzenia, przez co spada ich przewaga konkurencyjna. Dlatego też, w naszej ocenie procesy konsolidacji rynku w Polsce będą kontynuowane” – powiedziała Marszałek.

W 2021 i 2022 r. aktywne w zakresie M&A były m.in. firma Medicover oraz Grupa Lux Med, wskazano także.

(ISBnews)