Pracodawcy RP przeciwko drożyźnie lekowej

Apteka dla pacjenta! Stop drożyźnie lekowej! – pod takim hasłem rusza dziś kampania
informacyjna polskich aptekarzy i właścicieli polskich sieci aptecznych. Jej celem jest
pokazanie negatywnych skutków zmiany prawa farmaceutycznego wdrażanych przez
rządzących ustawą o … ubezpieczeniach eksportowych. Wrzutka poselska do tej ustawy,
faworyzująca duże hurtownie farmaceutyczne, skutkować będzie droższymi lekami,
likwidacją tysięcy aptek, ograniczeniem dostępności leków, likwidacją miejsc pracy.
Działania wymierzono w aptekarzy i pracodawców. Rykoszetem oberwą pacjenci – ostrzegają Pracodawcy RP.

14 lipca 2023 roku Sejm RP debatował nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy on gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3458). W trakcie prac parlamentarnych chcąc sprostać oczekiwaniom wąskiej grupy hurtowników farmaceutycznych, przegłosowano także niekorzystne dla rynku
aptecznego, ale przede wszystkim dla pacjentów, zmiany ustawy Prawo Farmaceutyczne.
Nawiązując do nośnego hasła „apteka dla aptekarza” doprowadzono do sytuacji, w której leki będą droższe, dostęp do aptek o wiele bardziej utrudniony, apteki będą likwidowane bądź wywłaszczane (rozwiązanie rodem z PRL). Wprowadzony zostanie dyktat cenowy
dominującego na rynku podmiotu hurtowej sprzedaży leków, likwidacji ulegnie kilka tysięcy
stanowisk aptekarskich.

Zmiany prawa dokonano wykorzystując tak zwaną wrzutkę poselską do ustawą o zmianie
ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych. Tytuł ten w
żaden sposób nie nawiązuje do tematyki związanej z farmacją. Ponadto uczyniono to bez
konsultacji z branżą, wprowadzając debatujących posłów w błąd co do motywacji i charakteru poprawki. Działanie to, wątpliwe legislacyjnie i niedopuszczalne w przypadku osób odpowiedzialnych za stanowienie prawa, w fundamentalny sposób zmienia zasady działania na rynku farmaceutycznym.

Apteka dla hurtownika?
Taki tryb procedowania prawa zmusza do zastanowienia nad rzeczywistym powodem
forsowanych zmian. Dobro pacjenta z pewnością do nich należy. Konsekwencją zmian będzie zmniejszenie liczby aptek, ich większe uzależnienie od hurtowni farmaceutycznych, znaczący wzrost cen leków i utrudnienia w dostępie do nich. Problemy te najmocniej uderzą w osoby zamieszkujące tereny wiejskie i małe miejscowości, ludzi starszych, schorowanych,
wymagających regularnego przyjmowania leków ratujących życie i zdrowie, rodziców
potrzebujących leków dla swoich pociech. Często znajdujących się w sytuacjach krytycznych.

Przedstawiciele olbrzymiej części środowiska aptekarskiego wystosowali apel do
parlamentarzystów o zastopowanie zmian szkodliwych dla polskich pacjentów, prawa,
inwestycji i przedsiębiorczości. Apel dotychczas podpisało 187 podmiotów.

„Środowisko aptekarskie nie chce biernie przyglądać się niszczeniu polskich aptek. Nie możemy obojętnie przejść wobec tak szkodliwych zmian. Praca, którą wykonujemy jest nastawiona na pomaganie drugiemu człowiekowi. To pacjent i jego dobro jest w centrum naszego zainteresowania. Funkcjonując w ramach idei „apteka dla pacjenta” doprowadziliśmy do sytuacji szybkiej i łatwej dostępności praktycznie do każdego leku. Nasze współdziałanie przyczyniło się do obniżenia cen medykamentów. Działając w grupie podmiotów byliśmy skutecznym negocjującym z hurtownikami i producentami najniższych możliwie cen leków.
Najbardziej korzystali z tego nasi klienci, dostrzegając różnice w swoich portfelach.
Proponowane zmiany Prawa Farmaceutycznego niweczą nasze wysiłki, skazując pacjentów na dyktat cenowy hurtowników leków. Ich zmiany prawne nie dotyczą, a ceny ich akcji giełdowych z dnia na dzień wystrzeliły w górę” – piszą w apelu aptekarze.

Jednocześnie pod hasłem Apteka dla pacjenta! Stop drożyźnie lekowej! rozpoczęto
ogólnopolską kampanię informującą Polaków o skutkach wdrożenia procedowanej ustawy, jej rzeczywistych beneficjantach i tych wszystkich, którzy odpowiadają przed obywatelami za problemy wynikające z proponowanych zmian prawa. „Chcemy uświadomić wszystkim
szkodliwość społeczną i prawną promowanych obecnie w Sejmie rozwiązań. Apteki mają służyć pacjentom!” – czytamy w apelu.