Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita
–Ministerstwo Zdrowia chce ukrócić działalność platform internetowych, za pośrednictwem których wypisywane są e-recepty bez badania pacjenta. Ograniczenia w systemie informatycznym miałyby sprawić, że jeden lekarz mógłby wystawić 300 recept dla 80 pacjentów w ciągu 10-godzinnego dnia pracy. Zdaniem ekspertów do takich zmian potrzebna jest nowelizacja ustawy, a wprowadzenie ograniczeń może zaszkodzić pacjentom.

Dziennik Gazeta Prawna
–Ministerstwo Zdrowia złożyło doniesienie do prokuratury w sprawie 10 lekarzy wystawiających e-recepty bez rozmowy z pacjentem, którzy w ocenie resortu dopuścili się 5 przestępstw: fałszerstwa intelektualnego, poświadczenia nieprawdy, oszustwa, sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia publicznego oraz ułatwienia dostępu do środków odurzających.
–Z informacji „DGP” wynika, że w ciągu kilku dni ma zostać przyjęty projekt rozporządzenia wprowadzającego obowiązek fizycznego badania pacjenta przy wypisywaniu leków psychotropowych. Konieczna będzie również weryfikacja liczby oraz rodzaju przepisywanych leków.
–Na opiekę lekarską dla uchodźców z Ukrainy wydaliśmy 582 mln zł w 2022 r. Ministerstwo Zdrowia i Narodowych Fundusz Zdrowia szacowały wydatki na ten cel na poziomie 2 mld zł rocznie. Nie sprawdziły się również obawy dotyczące zwiększania się liczby pacjentów z chorobami zakaźnymi.

Puls Biznesu
–Wywodząca się z USA Iqvia, zajmująca się badaniami klinicznymi na zlecenie firm farmaceutycznych, przejęła grupę Farmacja.net, właściciela specjalistycznych serwisów takich jak mgr.farm oraz rx.edu.pl. Spółka nie komentuje transakcji, jednak z informacji „PB” wynika, że jej wartość mogła wynieść kilkadziesiąt milionów złotych. Założyciel grupy Farmacja.net Łukasz Izbicki zajmie się kolejnymi projektami, m.in. serwisami leki.pl oraz BadaniaKliniczne.pl.