Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Dziennik Gazeta Prawna
–Posłowie Parlamentu Europejskiego kończą pracę komisji, której jednym z celów było wyjaśnienie niejasności umów między KE a Pfizerem. Mimo to w raporcie podsumowującym prace komisji kwestia nieprzejrzystości umów szczepionkowych zawieranych przez UE została niemal pominięta.
–Dotacja z budżetu państwa na Narodowy Fundusz Zdrowia po raz pierwszy ma przekroczyć 8 mld zł. W sumie na leczenie ma zostać przeznaczonych 156 mld zł. Zdaniem rozmówców „DGP” daje to stabilizację na poziomie z poprzednich lat, ale nie ma zapasu na zwiększenie dostępności leczenia.
–W Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad rozwiązaniem umożliwiającym skorzystanie z programu profilaktyki raka piersi kobietom przed 50. i po 69. roku życia. Obecnie bezpłatna mammografia jest udostępniona dla kobiet w wieku 50–69 lat.

Rzeczpospolita
–Światowa Organizacja Zdrowia 14 lipca opublikuje najnowsze badania dotyczące wpływu popularnego słodzika – aspartamu – na zdrowie. Zdaniem ekspertów nawet jeśli aspartam zostanie wpisany na listę potencjalnie rakotwórczych substancji, będzie to jedynie punkt wyjścia do dalszych badań.
–Resort zdrowia chce zrezygnować z możliwości wystawiania rocznych recept, tłumaczy to m.in. troską o zdrowie pacjenta. Zdaniem Naczelnej Izby Aptekarskiej roczne recepty przyczyniały się do marnowania leków. Lekarz jednorazowo będzie mógł przepisać leki maksymalnie na 180 dni. Zmiany znalazły się w projekcie nowelizacji ustawy refundacyjnej.