Rośnie rola telemedycyny. Skorzystało z niej 8 na 10 Polaków

W Polsce działa kilkadziesiąt serwisów internetowych oraz aplikacji oferujących konsultacje telemedyczne. Z danych SimilarWeb wynika, że tylko w lipcu odnotowały one ponad 3,2 mln wizyt. Z usług telemedycznych skorzystało już 83 proc. Polaków. Telemedycyna jest popularna, bo pomaga znosić bariery w dostępie do opieki medycznej. Tę popularność widać szczególnie wśród pacjentów z gmin do 50 tys. mieszkańców.

Długi czas oczekiwania na stacjonarną wizytę lekarską, brak dostępności lekarzy czy wysokie koszty prywatnej wizyty oraz wykluczenie transportowe – to bariery w dostępie do usług medycznych, które wskazali uczestnicy badania opinii „Telemedycyna oczami Polaków” zrealizowanego przez SW Research*. Wszystkie te bariery znosi telemedycyna.

Polacy przekonali się do telemedycyny podczas pandemii. Tylko w lipcu kilkanaście serwisów i aplikacji działających w Polsce oraz oferujących konsultacje telemedyczne odnotowało ponad 3 mln wizyt. Serwis Adequate szacuje, że liczba użytkowników aplikacji telemedycznych może wynosić nawet 1 mln. Jak czytamy w analizie, na podstawie danych z Google Play (Android) można założyć co najmniej 500 tysięcy pobrań. Z kolei App Store (iPhone) nie podaje co prawda konkretnej liczby pobrań, ale porównując liczbę opinii można zakładać że stanowią one 20-30 proc. rynku.

Jak wskazuje badanie opinii „Telemedycyna oczami Polaków” już 83 proc. Polaków skorzystało z usług telemedycznych. Dlaczego rodacy wybierają telemedycynę? Bo termin konsultacji telemedycznej jest szybki, nawet tego samego dnia (tak odpowiedziało 47 proc. ankietowanych), a forma konsultacji medycznej jest dla pacjentów wygodna (40 proc.). Co piąty ankietowany przyznał, że ma za daleko do przychodni stacjonarnej (19 proc.), a 15 proc. oświadczyło, że koszty prywatnej wizyty u lekarza są za wysokie.

„Telemedycyna jest realnym rozwiązaniem problemu z niedoborem lekarzy w Polsce, brakiem lokalnej alternatywy dla zapchanej kolejkami publicznej służby zdrowia oraz wysokich kosztów prywatnej stacjonarnej służby zdrowia. Konsultacje online dają dostęp do szybkiej, efektywnej i konkurencyjnej cenowo opieki” – podkreśla Paweł Białas, Prezes Erecept.pl.

Jakie problemy ma polski pacjent? Jednym z nich jest wykluczenie transportowe. Z danych Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu wynika do około 20 proc. miejscowości w Polsce nie dociera żaden transport publiczny. Mieszkańcy, którzy chcą się przemieszczać poza granice swojej wsi lub miasteczka, także do przychodni lekarskiej, zdani są na rower, własny samochód (o ile go mają) albo pomoc sąsiada (o ile ten dysponuje pojazdem).

Erecept.pl przeanalizował dane adresowe pacjentów, którzy na przestrzeni dwóch lat korzystali z jego platform. Okazuje się, że połowa pacjentów pochodziła z gmin poniżej 50 tys. mieszkańców. Kolejne 10 proc. pacjentów pochodziło z gmin o wielkości od 50 do 100 tysięcy mieszkańców, a 12 proc. z gmin o wielkości od 100 do 250 tysięcy. Co piąty Polak przyznaje, że wybrał telemedycynę zamiast stacjonarnej wizyty w placówce medycznej, bo ma za daleko do lekarza.

*Badanie opinii „Telemedycyna oczami Polaków” zrealizowane przez SW Research na zlecenie Erecept.pl w maju 2023 roku. W niektórych pytaniach ankietowani mieli możliwość wielokrotnego wyboru, więc suma odpowiedzi jest większa niż 100%. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej grupie 18+. N=1000.