Rząd przyjął projekt dot. bezpłatnych leków dla osób do 18. roku i po ukończeniu 65.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Projekt realizuje zapowiedź wprowadzenia bezpłatnych leków dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia oraz dla seniorów po ukończeniu 65. roku.

„Rząd chce, aby więcej osób mogło skorzystać z programu bezpłatnych refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Chodzi o osoby, które ukończyły 65. roku życia oraz dzieci i młodzież do 18. roku życia. Obecnie z bezpłatnych leków mogą korzystać seniorzy po ukończeniu 75 lat. Po zmianie, program obejmie ok. 16 mln osób. Więcej leków zostanie także wpisanych na listę produktów, które będą dostępne bezpłatnie. Przyjęte rozwiązania są realizacją zapowiedzi z maja 2023 r.” – czytamy w komunikacie.

Z programu bezpłatnych leków refundowanych skorzystało ok. 4 mln seniorów. Od września 2016 r. do końca 2022 r., seniorzy zaoszczędzili w aptekach łącznie ponad 4,3 mld zł, wskazano w informacji.

Najważniejsze rozwiązania

* Z darmowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, które są wpisane na listę refundacyjną, będą mogły korzystać także osoby po ukończeniu 65. roku życia oraz dzieci i młodzież do 18. roku życia.

* Katalog bezpłatnych produktów zostanie rozszerzony i ogłoszony w obwieszczeniu refundacyjnym, oddzielnie dla seniorów po ukończeniu 65. roku życia oraz dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Lista leków będzie sukcesywnie rozszerzana.

* Dzięki nowemu rozwiązaniu, z programu bezpłatnych leków będzie mogło skorzystać ok. 11,5 mln kolejnych osób, z czego ok. 7 mln dzieci i młodzieży” – czytamy dalej.

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

(ISBnews)