Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 3-7 lipca.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

NFZ: Projektowane przychody Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) sięgają ponad 167 mld zł w 2024 r., poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Edukacja medyczna: Rząd przyjął projekt ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, który zakłada utworzenie jednej jednostki kształcenia podyplomowego dla wszystkich medycznych grup zawodowych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

ROZWÓJ BIZNESÓW

Krka: Walne zgromadzenie zdecydowało o przeznaczeniu 204,4 mln euro z zysku netto za 2022 rok wynoszącego 408,2 mln euro na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 6,6 euro na akcję, podała spółka.

Krka: Odnotowała 170,1 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2023 r. wobec 236,2 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Molecure: Otrzymało deklarację swojego największego akcjonariusza – Black Forest SICAV-SIF (posiadającego 29,69%) w sprawie wyrażenia woli udziału w ofercie publicznej akcji serii H nowej emisji, podała spółka.

Molecure: Rozpoczęło proces budowy księgi popytu w ramach oferty nie więcej niż 2 776 000 akcji serii H, dokonywanej w oparciu o uchwalony kapitał docelowy, podała spółka. Budowa księgi popytu na akcje serii H potrwa do 11 lipca 2023 r., a ustalenie ceny emisyjnej nastąpi nie później niż 12 lipca 2023 r.

Celon Pharma: Dorota Zwolińska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu Celon Pharmy i dyrektor finansowej z powodów osobistych z dniem 4 lipca 2023 r., podała spółka. Jednocześnie poinformowała, że rada nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 4 lipca br. w skład zarządu Bartosza Szałka, powierzając mu funkcję członka zarządu i dyrektora finansowego. Bartosz Szałek od ponad 15 lat współpracuje z funduszami private equity, nadzorując finanse spółek portfelowych.

Polfa Tarchomin: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW) odkupi od Polfy Tarchomin grunty, na których w ciągu kilku najbliższych lat chce wybudować nowoczesną fabrykę papierów wartościowych. Z kolei Polfa Tarchomin zyska dzięki tej transakcji dodatkowe 143 mln zł, które przeznaczy na dokończenie przez Polfę Tarchomin budowy Centrum Rozwoju i Produkcji Leków Onkologicznych. Cały projekt to wydatek około 550 mln zł, podało Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP).

Selvita: Prowadzi intensywne działania sprzedażowe wśród spółek biotechnologicznych i farmaceutycznych i oczekuje, że strategia wpłynie pozytywnie na sprzedaż realizowaną przez spółkę na kluczowych rynkach, poinformował ISBnews wiceprezes, chief commercial officer spółki Miłosz Gruca. Równocześnie pracuje nad rozwojem oferty z zakresu odkrywania leków.

Bayer: Christian Sarto objął funkcję dyrektora dywizji Consumer Health firmy Bayer w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Laércio Bortolini został szefem dywizji Crop Science firmy Bayer dla Polski, Czech, Słowacji i krajów bałtyckich, utrzymując dotychczasową pozycję szefa w Ukrainie. Obaj menedżerowie zarządzają kilkusetosobowymi zespołami z Warszawy od lipca br.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Medicalgorithmics: Stworzony przez Medicalgorithmics system sztucznej inteligencji może diagnozować ryzyko groźnego typu arytmii serca częstoskurczu komorowego przed pojawieniem się pierwszych objawów klinicznych u pacjentów, podała spółka w ramach podsumowania dwuletniego projektu badawczego. Wnioski zostały zaprezentowane w periodyku „Heart Rhythm O2”.

Ryvu Therapeutics: Zawarł z Zakładami Farmaceutycznymi Polpharma dwie umowy w obszarze produkcji substancji czynnej (API) leku RVU120 na potrzeby fazy II badań klinicznych, podała spółka. Umowy stanowią istotne elementy realizacji planów rozwoju Ryvu na lata 2022-2024. Łączna wartość obu umów wyniesie do ok. 1,7 mln euro.

Synektik: Pozytywnie zakończył konsultacje z amerykańską Agencją Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA) w ramach procedury Pre-IND meeting, podała spółka. Konsultacje miały na celu uzyskanie potwierdzenia zaproponowanej strategii rozwoju cząsteczki kardioznacznika przeznaczonej do badań perfuzji mięśnia sercowego metodą PET-CT poprzez zaakceptowanie głównych założeń protokołu badania klinicznego fazy III w Stanach Zjednoczonych.

Molecure: Zawarło z Orion Sante Sarl z siedzibą we Francji (Simbec-Orion) umowę na zorganizowanie i kompleksowe przeprowadzenie badania klinicznego fazy II typu Proof-of-Concept w celu określenia skuteczności klinicznej, farmakokinetyki, farmakodynamiki oraz bezpieczeństwa inhibitora chitynaz OATD-01 u pacjentów z aktywną sarkoidozą płucną, podała spółka. Wartość umowy wynosi ok. 10,1 mln euro, co stanowi równowartość ok. 45 mln zł.

Medinice: Otrzymało od Europejskiego Urzędu Patentowego potwierdzenie ochrony patentowej na wynalazek Pacepress. Jest to drugi europejski patent dla tego projektu uzyskany w związku z rozbudową jego funkcjonalności, podała spółka. Celem projektu jest stworzenie zautomatyzowanego opatrunku uciskowego, którego celem jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia krwiaka w loży w miejscu po implantacji urządzeń wykorzystywanych w elektroterapii serca np. stymulatora lub kardiowertera serca, przypomniano.

Synektik: Zawarł umowę o wartości 8,98 mln zł z konsorcjum Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkieg im. św. Jana Pawła II w Siedlcach i Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego na organizację szkoleń z wykorzystaniem systemu chirurgii robotycznej (da Vinci) dla personelu medycznego, wraz z niezbędnym wyposażeniem, podała spółka.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl, ISBiznes.pl ora informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews/ISBzdrowie)