Farmaceutici Procemsa wnioskuje do UOKiK o zgodę na przejęcie Master Pharm

Włoska spółka Farmaceutici Procemsa złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie zgody na przejęcie kontroli nad Master Pharm, podał Urząd.

Wniosek wpłynął 25 sierpnia 2023 r. Sprawa jest w toku.

„Zgłoszenie zamiaru koncentracji dotyczy przejęcia przez Farmaceutici Procemsa S.p.A. z siedzibą we Włoszech kontroli nad Master Pharm S.A. z siedzibą w Łodzi, tj. zamiaru zgłoszonego w trybie art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów” – czytamy w komunikacie.

Procemsa jest spółką portfelową grupy Investindustrial – grupy niezależnie zarządzanych spółek inwestycyjnych, holdingowych i doradztwa finansowego – której ostateczną spółką dominującą jest Investindustrial S.A. Portfel grupy Investindustrial koncentruje się na trzech głównych obszarach inwestycyjnych: konsumpcja i rozrywka; opieka zdrowotna i usługi; produkcja przemysłowa.

Zarówno Procemsa, jak i Master Pharm są spółkami zajmującymi się opracowywaniem i produkcją suplementów diety na zlecenie.

Master Pharm został wycofany z obrotu na rynku regulowanym GPW z dniem 23 września 2022 r.

(ISBnews)