Neuca: Backlog kontraktów SMO i CRO miał wartość 688,3 mln zł na koniec czerwca

Łączny backlog w segmencie badań klinicznych Neuki, obejmujący kontrakty SMO i CRO, wyniósł 688,3 mln zł na 30 czerwca br., podała spółka.

„Obszary biznesów pacjenckich i badań klinicznych osiągnęły w I półroczu łączne przychody ze sprzedaży w wys. 428,6 mln zł (vs 222,2 mln zł r/r). W II kwartale 2023 r. sprzedaż obszarów przekroczyła 210 mln zł (+83%). W segmencie badań klinicznych Neuca po raz pierwszy zaprezentowała łączny backlog obejmujący kontrakty SMO i CRO, który na 30 czerwca br. wyniósł 688,3 mln zł” – czytamy w komunikacie.

„Mimo tylko nieznacznie malejącego tempa wzrostu kosztów operacyjnych uzyskane w drugim kwartale roku wyniki są satysfakcjonujące. Utrzymujemy kierunek wyznaczony przez naszą strategię. Większość wprowadzanych przez ustawodawcę zmian rynkowych będzie tej strategii sprzyjać. Neuca poradzi sobie z pozostałymi wyzwaniami dzięki silnym fundamentom, umiejętności dywersyfikacji i wielokierunkowemu rozwojowi. Pozostajemy najsprawniejszą firmą na rynku hurtowym co niezmiennie potwierdza stale rosnąca satysfakcja naszych klientów” – skomentował wiceprezes Grzegorz Dzik, cytowany w materiale.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego w IV kw. 2022 r. wyniósł 31,6%. Grupa rozwija też sieć przychodni lekarskich, jest ekspertem w segmencie badań klinicznych, realizuje projekty telemedyczne i inwestuje w ubezpieczenia zdrowotne. Spółka jest notowana na GPW i wchodzi w skład indeksu mWIG40.

(ISBnews)