Neuca miała 20,98 mln zł zysku netto, 85,3 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2023 r.

Neuca odnotowała 20,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 37,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 57,71 mln zł wobec 75,34 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 85,3 mln zł wobec 98,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 891,21 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 2 654,84 mln zł rok wcześniej.

„Przychody ze sprzedaży Neuca w II kwartale br. ukształtowały się na poziomie 2,9 mld zł i wzrosły wobec kw. sprzed roku o 8,9%. W tym okresie udziały rynkowe Grupy wyniosły 31,1% (bez zmian r/r i +0,6 pkt proc. w porównaniu z I kw. br.), a w obszarze aptek niezależnych: 37,9% (38.1% w II kwartale 2022 r. i 37,7% w okresie styczeń-marzec br.)” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W II kwartale 2023 roku wartość rynku hurtu aptecznego wyniosła 10,7 mld zł i była wyższa wobec okresu sprzed roku o ponad 10%, podała też Neuca, powołując się na dane Sell-In IQVIA.

„W II kwartale 2023 roku następuje dalsza stabilizacja bazy kosztowej. W obszarze wynagrodzeń, kosztów paliwa, ogrzewania i gazu oraz energii elektrycznej wyniosła 3% kw/kw (+5,8 mln zł) wobec +23% r/r (+32,2 mln zł). Saldo dynamik kosztów finansowych jest ujemne i wyniosło kw.kw. -24% (-4 mln zł) przy wzroście o 106%, tj. +6,4 mln zł” – czytamy dalej.

W I poł. 2023 r. spółka miała 68,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 98,38 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5 893,17 mln zł w porównaniu z 5 471,32 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 183,55 mln zł wobec 205,59 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Na rynku postępuje stabilizacja. Obserwujemy lekko spadającą dynamikę inflacji, poprawę koniunktury, a także wzrost nastrojów przedsiębiorców oraz konsumentów. Za sprawą zmian, jakie na rynek zdrowia wprowadzają trzy uchwalone w tym kwartale ustawy, bieżąca sytuacja gospodarcza zeszła na dalszy plan. Mamy bowiem do czynienia z całym pakietem regulacji, które obejmują praktycznie cały rynek i wszystkich jego interesariuszy. Wprowadzone zmiany będą oddziaływać na nasze biznesy na różnych poziomach w sposób długofalowy” – powiedział prezes Piotr Sucharski, cytowany w komunikacie.

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przyniosła darmowe leki dla seniorów powyżej 65 roku życia, dzieci do 18 roku życia i kobiet w ciąży (wzrost grupy pacjentów uprawnionych o 11,5 mln osób). Najważniejsze zmiany jakie wprowadza Duża Nowelizacja Ustawy Refundacyjnej to podniesienie marż hurtowej o 1 pkt proc. i detalicznej o około 1,5 pkt. proc. Wprowadzono także płatne dyżury aptek w dni wolne i święta oraz zmiany umożliwiające realizację szczepień w aptekach. W ustawie o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych pojawił się zapis uszczelniający obowiązującą od 6-ciu lat regulację potocznie nazywaną Apteką dla Aptekarza. Przepisy AdA 2.0 mają uniemożliwić sieciom aptek przejmowanie spółek prowadzących apteki i zwiększanie tym samym swoich udziałów w rynku, wymieniono w materiale.

„Wpływ uchwalonych ustaw na rynek jest bardzo duży, a wprowadzone zmiany obejmują wszystkich jego uczestników. Generalizując mogę jednak powiedzieć, że zmiany te są dla naszej Grupy korzystne. Bezpośrednio zyskujemy 1 pkt proc. marży hurtowej oraz wpływy wynikające z minimalnej marży na leki refundowane w wysokości nie mniejszej niż 0,5 zł za opakowanie. Liczne korzyści wpływające na ich biznes uzyskują także nasi klienci – aptekarze, a więc pośrednio będzie to miało i na nas wpływ. Korzystne dla naszych klientów strategicznych – aptek niezależnych jest także uszczelnienie ustawy 'Apteka dla Aptekarza’, co ma wpływ na stabilizację rynku i pośrednio oddziałuje na naszą Grupę” – uzupełnił Sucharski.

Dodał, że problematycznym dla Grupy jest zapis 10/10, który wbrew założeniom nie spowoduje poprawy zaopatrzenia pacjentów w leki deficytowe, za to może spowodować poważne zawirowania na rynku.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 62,82 mln zł wobec 66,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego w IV kw. 2022 r. wyniósł 31,6%. Grupa rozwija też sieć przychodni lekarskich, jest ekspertem w segmencie badań klinicznych, realizuje projekty telemedyczne i inwestuje w ubezpieczenia zdrowotne. Spółka jest notowana na GPW i wchodzi w skład indeksu mWIG40.

(ISBnews)