OFO krytykuje ministra Niedzielskiego

Ogólnopolska Federacja Onkologiczna (OFO) jako jedyna organizacja pacjentów wydała oświadczenie w sprawie awantury wokół ministra Niedzielskiego, który – co warto przypomnieć – tłumaczył, że ujawnił dane wrażliwe kierując się…  dobrem pacjentów.

OFO jest zaniepokojona publikacją na profilu ministra zdrowia w mediach społecznościowych informacji dotyczących preskrypcji pro auctore leku z grupy psychotropowych oraz przeciwbólowych i apeluje o organizację spotkania wszystkich zainteresowanych, dotyczące zakresu dostępu do danych medycznych, anonimizacji oraz pseudonimizacji informacji zawartych w rejestrach medycznych oraz innych publicznych bazach danych.

„Warunkiem koniecznym wdrażania kolejnych rozwiązań cyfrowych oraz monitorowania jakości opieki nad pacjentami w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia jest budowanie społecznej akceptacji dla bezpiecznego gromadzenia oraz przetwarzania informacji niezbędnych do realizacji tych zadań. Niestety ostatnie wydarzenia mogą przyczynić się do wywołania dokładnie odwrotnej odpowiedzi obywateli oraz spowolnić lub zatrzymać rozwój systemów informatycznych, bez których poprawa systemu ochrony zdrowia nie będzie możliwa” – wskazano w piśmie do szefa resortu.

Federacja zwróciła również uwagę na fakt, że bieżący spór pomiędzy ministerstwem zdrowia a środowiskiem lekarskim okazał się wystarczającym powodem do podjęcia kroków o tak daleko idących konsekwencjach.

„Wszyscy interesariusze ochrony zdrowia czekają na ruch decydentów i potwierdzenie jakie standardy mają panować w ochronie zdrowia i jak mają być traktowane informacje wrażliwe dotyczące pacjentów” – powiedział prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.