Przegląd prasy

stos gazet w tle, pośrodku banner z napisem ISBzdrowie przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita
–W połowie tygodnia Sejm ma się zająć zaostrzeniem ustawy Prawo farmaceutyczne. Zdaniem rządu wprowadzane zmiany mają usprawnić funkcjonowanie rynku farmaceutycznego i wyeliminować występujące na nim patologie, jednak zdaniem przedsiębiorców zabetonują one rynek apteczny, doprowadzając do spadku jego konkurencyjności, likwidacji aptek i umocnienia rynkowej pozycji hurtowni farmaceutycznych.

Dziennik Polski
–W części pomieszczeń zawieszonego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Noworodków w Proszowicach może zostać ulokowany Oddział Pulmonologiczny. Zdaniem ordynatora pulmonologii dr. Wojciecha Skuchy w nowym miejscu pacjenci cierpiący na choroby płuc będą mieli lepsze warunki leczenia, a personel – lepsze warunki pracy. Dyrekcja szpitala zastrzega, że to na razie koncepcja, choć bardzo prawdopodobna.

Dziennik Bałtycki
–W Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie pacjentowi wszczepiono implant stawu biodrowego, który został stworzony z udziałem drukarki 3D. Zabieg planowany był z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem – konieczne było wykonanie badań RTG oraz tomografii, na podstawie których wykonano trójwymiarowy model miednicy i stawu biodrowego. Wówczas po określeniu wielkości ubytków i uszkodzeń opracowany został implant, w pełni dopasowany do pozostałej panewki kostnej pacjenta.