Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 14-18 sierpnia.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Opieka zdrowotna: Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, która zakłada poszerzenie grupy uprawnionych do bezpłatnych leków o osoby powyżej 65. roku życia oraz dzieci i młodzież do 18. roku życia.

Zawody medyczne: Sejm odrzucił większość poprawek Senatu do ustawy o niektórych zawodach medycznych, przywracając umieszczenie w wykazie objętych tą regulacją – zawodu dietetyka. Przyjął natomiast blok poprawek zmierzających do rezygnacji z objęcia regulacją zawodu technika dentystycznego.

RYNEK FARMACEUTYCZNY

Prawodawstwo farmaceutyczne UE: Proponowana przez Komisję Europejską reforma unijnego prawa farmaceutycznego może doprowadzić do wyhamowania badań nad nowymi lekami, w tym w obszarach niezaspokojonych do tej pory potrzeb medycznych, chorób rzadkich i pediatrycznych oraz dalszego osłabienia konkurencyjności Europy, w tym również naszego kraju, uważają przedstawiciele branży farmaceutycznej i biotechnologicznej, reprezentowani przez Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Polski Związek Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed, Pracodawców RP oraz American Chamber of Commerce in Poland.

Prawodawstwo farmaceutyczne UE: Polska branża farmaceutyczna oraz organizacje zrzeszające krajowych producentów leków popierają kierunkowe stanowisko polskiego rządu dotyczące przygotowywanej przez Komisję Europejską reformy prawodawstwa farmaceutycznego. W polskim stanowisku podkreślono konieczność wprowadzenia zachęt do zwiększania produkcji leków w Europie oraz przedstawiono zagrożenia związane z wydłużaniem monopolu leków wpływające na ograniczenie szerokiego dostępu do farmakoterapii.

Rynek apteczny: Wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wzrosła o 6,8% r/r w ciągu pierwszych 15 dni lipca, wynika z danych PEX PharmaSequence. Rynek RX wzrósł w tym czasie o 10,4% r/r, zaś non-RX – o 2,7%.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Medicalgorithmics: Zawarł umowę z Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na dostawę urządzeń do wykonywania telemetrii ciągłej w ramach projektu Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed – telemedycyna w zakresie telekardiologii i teleneurologii w GCM: Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed – Telemedycyna i eksploracja danych medycznych. Wartość wynagrodzenia za zrealizowanie całej umowy wynosi: 1 589 925 zł netto, 1 789 857,75 zł brutto.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl oraz informacje ze spółek i organizacji