Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu otwiera filię w Wałbrzychu

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (UMW) jako pierwszy uniwersytet medyczny otrzymał zgodę Ministra Edukacji i Nauki na utworzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku lekarskim w ramach własnej filii w Wałbrzychu.  Od października będą tam kształcić się przyszli lekarze. Rekrutacja już ruszyła w systemie elektronicznym.

„Zwiększenie liczby przyszłych lekarzy to jeden z priorytetów Ministerstwa Edukacji i Nauki ze względu na szczególne znaczenie dostępności i jakości ochrony zdrowia dla polskiego społeczeństwa” – powiedział Wojciech Murdzek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. – „Poza zapotrzebowaniem na wykwalifikowany personel medyczny, argumentem za wsparciem działań Uniwersytetu jest przeprowadzona niedawno ewaluacja. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu uzyskał kategorię A w trzech dyscyplinach naukowych: nauk medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu. To potwierdza, że uczelnia posiada ogromny potencjał pozwalający na rozszerzenie kształcenia na kierunku lekarskim i daje gwarancję, że również na filii uczelni zajęcia będą prowadzone na wysokim poziomie”.

„W Polsce brakuje 50 tys. lekarzy. Recepta na to, aby było ich więcej jest prosta – należy ich więcej kształcić. Warunek jest jeden: ilość nie może przesłonić jakości. Lekarze muszą być dobrze kształceni przez posiadającą doświadczenie w tym zakresie kadrę, która zagwarantuje nabywanie wysokich kompetencji i wesprze we wszechstronnym rozwoju studentów tych wyjątkowo wymagających studiów. To bardzo specyficzne, wynikające z rygorystycznych standardów, kształcenie, gdzie doświadczenie jest kluczowe, dlatego Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu proponuje tworzenie filii uczelni medycznych jako optymalne rozwiązanie tego problemu” – powiedział prof. Piotr Ponikowski, rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Wrocławska uczelnia medyczna otrzymała pozytywną opinię Ministra Zdrowia, Polskiej Komisji Akredytacyjnej i finalnie pozwolenie Ministra Edukacji i Nauki na utworzenie kierunku lekarskiego poza siedzibą. W filii UMW w Wałbrzychu w październiku bieżącego roku i w każdym kolejnym naukę rozpocznie 50 studentów. Adepci medycyny będą kształcić się przede wszystkim w murach Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, a lokalne zaplecze kliniczne tworzyć będą przede wszystkim Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego oraz Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno – Położniczy im. E. Biernackiego.