Captor Therapeutics pozyska 40 mln zł z emisji akcji w trybie subskrypcji prywatnej

Captor Therapeutics pozyska 40 mln zł w ramach oferty publicznej zrealizowanej w trybie subskrypcji prywatnej przeprowadzonej w dniach 21-22 września, podała spółka. Do inwestorów trafią wszystkie oferowane akcje serii P w liczbie 400 000, obejmowane po cenie 100 zł. Przydział i cena emisyjna zostały ustalone w ramach budowy księgi popytu, prowadzonej przez PKO BP Biuro Maklerskie, Trigon DM i Trigon Investment Banking. Pozyskany przez spółkę kapitał przeznaczony zostanie na realizację celów strategii na lata 2023-25.

„Bardzo nas cieszy znaczące zainteresowanie ofertą. Zgłoszony przez inwestorów popyt istotnie przewyższył liczbę oferowanych akcji, co jest dla nas pozytywnym sygnałem. Wspólnie z naszymi akcjonariuszami przybliżamy się do realizacji kolejnych kamieni milowych. Transakcja odbyła się w wymagającym otoczeniu, co dodatkowo wzmacnia nasz sukces. Pozyskany kapitał przeznaczymy na realizację celów strategii obejmującej lata 2023-25. W pierwszej kolejności koncentrujemy się na rozpoczęciu badań klinicznych dla najbardziej zaawansowanego projektu, jakim jest CT-01. Aktualnie finalizujemy kolejne, kluczowe kroki w ramach projektu – wybór partnera Clinical Research Organization (CRO) oraz złożenie wniosku o zgodę na przeprowadzenie badania klinicznego, co nastąpi w tym roku. Dzięki zebranym środkom możemy w pełni skoncentrować się na wejściu do kliniki. Wejście w fazę kliniczną otworzy przed nami zupełnie nowe możliwości” – powiedział prezes Captor Therapeutics Tom Shepherd, cytowany w komunikacie.

„Od strony finansowej jest to doskonała wiadomość. Dzięki zebranym środkom stabilizujemy naszą pozycję gotówkową w średnim terminie w związku z przewidywanymi zwiększonymi wydatkami na badania kliniczne. Pokazuje to również, że prowadząc odpowiednią politykę komunikacyjną i informacyjną, można zyskać zaufanie inwestorów i zrozumienie przez nich celów strategicznych spółki” – dodał członek zarządu ds. finansowych Captor Therapeutics Radosław Krawczyk.

Captor Therapeutics prowadzi projekty badawczo-rozwojowe leków oraz projekty ukierunkowane na rozwój platformy technologicznej. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2021 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)