Czekanie na dopasowanie. Ruszyła nowa kampania DKMS

Ruszyła nowa kampania społeczna Fundacji DKMS – „W Tobie nadzieja na dopasowanie”, której celem jest pokazanie jak ważną rolę pełnią dawcy dla chorych czekających na transplantację szpiku.
Choć na świecie zarejestrowanych jest ponad 40 milionów potencjalnych dawców szpiku, z
czego 12 milionów w bazach dawców szpiku DKMS, to nadal zbyt wielu chorych, dla których
transplantacja jest jedną szansą na życie, czeka na swojego „bliźniaka genetycznego”.

Rocznie, na świecie na zgodnego dawcę oczekuje około 65 tys. chorych w Polsce 800 pacjentów oczekuje wiadomości, że ich „bliźniak” jest gotowy pomóc.

Czekanie to stan, który jest nam wszystkim bardzo dobrze znany. Codzienne na coś czekamy. Oczekiwanie jest również codziennym „towarzyszem” osób chorych na nowotwory krwi, dla których jedyną szansą na dalsze życie jest przeszczepienie szpiku od dawcy niespokrewnionego. Emocje związane z czekaniem ogarniają umysł i ciało, a myśli pacjentów stale powracają do pytania – czy znajdzie się zgodny dawca szpiku?

„Celem kampanii „W Tobie nadzieja na dopasowanie” jest uświadomienie Polakom, że pacjenci z nowotworami krwi wciąż czekają na zgodnych genetycznie dawców szpiku i często jest to dla nich jedyna szansa na powrót do zdrowia lub na przeżycie. Właśnie dlatego nie ustajemy w wysiłkach i realizujemy kampanie uświadamiające społeczeństwo jak kluczowa jest rola dawcy w procesie leczenia pacjentów na choroby układu krwiotwórczego. To co istotne – im więcej zarejestrowanych osób w bazie dawców tym większe szanse dla chorych zakwalifikowanych do przeszczepienia szpiku” – opowiada Ewa Magnucka-Bowkiewicz, Prezeska Fundacji DKMS.

„Co 27 sekund u kogoś na świecie diagnozuje się nowotwór krwi lub inne schorzenie układu
krwiotwórczego. Każdego roku tysiące rodzin słyszy łamiącą serce wiadomość, że ich ukochana osoba potrzebuje przeszczepienia komórek macierzystychi, aby przetrwać. Każdy
zarejestrowany dawca jest silnym symbolem nadziei dla tych, którzy stoją w obliczu
najtrudniejszego momentu w swoim życiu, a każda druga szansa na życie jest świadectwem siły naszej globalnej społeczności” – mówi dr Elke Neujahr, dyrektor Grupy DKMS.

Misją Fundacji DKMS jest znalezienie dawcy dla każdego pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych. Fundacja działa w Polsce od 2008 roku. To największy Ośrodek Dawców Szpiku w Polsce, w którym zarejestrowanych jest się ponad 1 900 000 dawców, spośród których 12 500 (sierpień 2023) oddało swoje krwiotwórcze komórki macierzyste lub szpik pacjentom zarówno w Polsce, jak i na świecie.