Healthnomic na nowego prezesa

Rada Nadzorcza Healthnomic powołała Tomasza Skalskiego na stanowisko Prezesa Zarządu. W ostatnim czasie szeregi spółki zasiliło także dwóch nowych członków rady nadzorczej: Jarosław Kaim z AIDA Diagnistics oraz Mateusz Spałek z Instytutu Radiologii.

Skalski specjalizuje się w optymalizacji i zwiększaniu rentowności przedsiębiorstw oraz pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy.
„Dziękuję Radzie Nadzorczej za zaufanie. Mam nadzieję, że moje wieloletnie doświadczenie, oparte na budowaniu długofalowej rentowności przedsiębiorstw, pozytywnie przełoży się na dalsze skalowanie działalności Healthnomic. Spółka ma duży potencjał wzrostu, a jej model biznesowy wpisuje się w klasyczny schemat branży medtech, który zakłada rozwój technologii gotowych do komercjalizacji, następnie ich sprzedaż lub licencję. Jest to atrakcyjne dla otoczenia rynkowego i inwestorów” – powiedział cytowany w komunikacie   Skalski.

Rada Nadzorcza Healthnomic upatruje dużo korzyści z powołania nowego Prezesa. „Przed nami wiele biznesowych i strategicznych wyzwań. Cieszę się więc, że na stanowisko CEO udało nam się powołać osobę, która posiada bogaty dorobek biznesowy i ważne dla tego stanowiska cechy managerskie. Tomasz przez lata zasiadał w zarządach, także jako prezes, oraz Radach Nadzorczych licznych spółek. tj. Euro Invest Group czy Chemicals SA. Wierzymy, że jego doświadczenie i zdobyte umiejętności będą cennym wsparciem w realizacji postawionych przez spółkę celów” – mówi Katarzyna Łuczak-Celińska, Przewodnicząca Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej Spółki również został w ostatnim czasie zasilony przez dwóch doświadczonych ekspertów, wywodzących się z szeroko pojętego świata medycyny. To Jarosław Kaim z AIDA Diagnistics oraz Mateusz Spałek z Instytutu Radiologii. Zarząd Healthnomic liczy, że cenne doświadczenie specjalistów z obszaru nowoczesnej medycyny przysłuży się dalszemu rozwojowi obecnie prowadzonych projektów oraz pozwoli ocenić potencjał komercyjny nowych produktów.

Healthnomic to hub technologiczny do diagnostyki chorób cywilizacyjnych, oparty o autorskie rozwiązania, wspierane algorytmami sztucznej inteligencji (AI). Spółka opracowuje też rozwiązania terapeutyczne dla wybranych chorób cywilizacyjnych.

Jednym z obecnie rozwijanych przez spółkę produktów są wyroby medyczne wspierające leczenie bezdechu sennego oraz rejestrację diagnostyki tego schorzenia. Wraz z rozwojem biznesu, Healthnomic liczy, że wkrótce pozyska dodatkowy kapitał na rozwój ww. projektów z PARP. Zakładana kwota ubieganego dofinansowania to ok 4,5 mln zł, przy całkowitym szacowaniu wniosków na ponad 6,5 mln.

Spółka planuje  wejść na rynek NewConnect. „Ostatecznie termin wejścia na Giełdę będzie uzależniony od bieżącej sytuacji rynkowej, jednak biorąc pod uwagę poprawiające się od początku roku nastroje na rynku kapitałowym, spodziewamy się, że nasze działania przebiegną sprawnie. Wcześniej w planach mamy pozyskanie zewnętrznych Inwestorów Instytucjonalnych. Aktualnie jesteśmy na etapie negocjacji umowy inwestycyjnej” – wyjaśnia Tomasz Skalski.

Polski sektor medtech to największy rynek urządzeń medycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, wyceniany w 2024 r. na 13,8 mld USD.