Kolejny zespół powołany przez ministra zdrowia. Tym razem zajmie się receptami

Minister Katarzyna Sójka powołała kolejny zespół – do spraw preskrypcji i realizacji recept na leki gotowe i recepturowe. Na jego czele staną wiceminister Maciej Miłkowski.

Skład tego zespołu jest imponujący:

1) Przewodniczący – Pan Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego – Pan Mateusz Oczkowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej
i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia;
3) członkowie:
a) Konsultant Krajowy w dziedzinie farmacji aptecznej,
b) Konsultant Krajowy w dziedzinie farmacji przemysłowej,
c) Konsultant Krajowy w dziedzinie farmacji szpitalnej,
d) Konsultant Krajowy w dziedzinie dermatologii i wenerologii,
e) Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej,
f) Konsultant Krajowy w dziedzinie okulistyki,
g) Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii,
h) czterech przedstawicieli Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia,
i) przedstawiciel Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia,
j) przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,
k) przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia,
l) przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
m) przedstawiciel Centrum e-Zdrowia,
n) przedstawiciel Departamentu Analiz i Innowacji w Narodowym Funduszu Zdrowia,
o) przedstawiciel Departamentu Gospodarki Lekami w Narodowym Funduszu Zdrowia,
p) przedstawiciel Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego,
q) przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta,
r) przedstawiciel Naczelnej Rady Aptekarskiej,
s) przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej,
t) przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
u) przedstawiciel Rady Organizacji Pacjentów przy Ministrze Zdrowia,
v) przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”,
w) przedstawiciel pracodawców aptecznych,
x) przedstawiciel Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie,
y) przedstawiciel Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie,
z) przedstawiciel Związku Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych,
za) przedstawiciel środowiska producentów surowców farmaceutycznych stosowanych w recepturze
aptecznej,
zb) przedstawiciel uczelni medycznych.

Do zadań zespołu należy:
1) opracowanie rozwiązań mających na celu uproszczenie zasad preskrypcji i realizacji recept na leki gotowe
i leki recepturowe;
2) opracowanie wytycznych w zakresie funkcjonowania receptury aptecznej oraz jej finansowania;
3) wypracowanie rozwiązań dotyczących funkcjonowania narzędzi systemowych ułatwiających preskrypcję
i realizację recept przez osoby uprawnione;
4) opracowanie podstaw systemu monitorującego i kontrolującego nadmierną preskrypcję oraz konsumpcję
leków;
5) stworzenie listy proponowanych zmian legislacyjnych dotyczących receptury i leków recepturowych.

Raport z prac ma być gotowy do 30 czerwca 2024 r.