Mabion miał 15,24 mln zł zysku netto, 19,2 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2023 r.

Mabion odnotował 15,24 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2023 r. wobec 5,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 17,48 mln zł wobec 3,1 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 19,2 mln zł (+242% r/r).

Przychody razem sięgnęły 36,03 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 43,91 mln zł rok wcześniej.

„W 2Q 2023 roku spółka wygenerowała solidne przychody z działalności operacyjnej, które wyniosły 36 mln zł, z czego 35,4 mln zł z tytułu realizacji usług CDMO razem z komponentem leasingowym. Pozostałą, nieznaczącą część przychodów stanowi wartość zakupionych materiałów do realizacji usług wytwarzania kontraktowego (komponent bezmarżowy). Mabion uzyskał bardzo dobrą rentowność na wszystkich poziomach wyników, osiągając 77,5% marży brutto ze sprzedaży (bez materiałów), 54,2% marży EBITDA (bez materiałów) oraz 49,4% marży EBIT (bez materiałów). Na poziomie EBITDA Spółka zanotowała wynik w wysokości 19,2 mln zł (+242% r/r), a zysk operacyjny EBIT wyniósł 17,5 mln zł (+465% r/r). Zysk netto wzrósł blisko trzykrotnie do 15,2 mln zł, wobec 5,1 mln zł zysku netto w 2Q 2022 roku i trzeci kwartał z rzędu utrzymał się na poziomie powyżej 15 mln zł” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

„Ponownie uzyskaliśmy bardzo dobrą marżę na wszystkich poziomach wyników i jesteśmy zadowoleni z rezultatów osiągniętych przez Mabion w 2Q 2023 roku. To już kolejny kwartał, w którym udowadniamy skuteczność i efektywność naszych procesów, a także potwierdzamy właściwy kierunek przyjętej w kwietniu br. Strategii na lata 2023-2027. Podtrzymujemy jednocześnie, zgodnie z prezentowaną strategią, potencjał rocznych przychodów w latach 2023-2027 na poziomie 150-200 mln zł, a od 2024 roku marżę EBITDA na poziomie 20-30%” – dodał członek zarządu ds. finansowych Grzegorz Grabowicz, cytowany w materiale.

W I poł. 2023 r. spółka miała 31,71 mln zł jednostkowego zysku netto wobec 12,56 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach razem w wysokości 75,58 mln zł w porównaniu z 82,55 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 39 mln zł (+156% r/r).

Mabion jest polską firmą biofarmaceutyczną założoną w 2007 r., która przechodzi transformację w kierunku w pełni zintegrowanej firmy CDMO o profilu biologicznym, świadczącej usługi w segmencie małych i średniej wielkości projektów na różnych etapach rozwoju (od wczesnego etapu discovery do wytwarzania komercyjnego). W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

(ISBnews)