Medicalgorythmics miało 1,24 mln zł straty netto, 0,55 mln zł straty EBIT w II kw. 2023 r.

Medicalgorythmics odnotowało 1,24 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2023 r. wobec 10,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 0,55 mln zł wobec 7,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,71 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 13,81 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2023 r. spółka miała 0,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej wobec 12,53 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 21 mln zł w porównaniu z 26,73 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 2,69 mln zł wobec 10,93 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Zgodnie z naszą strategią 2023 rok jest okresem przejściowym, w którym koncentrujemy się na efektywnej transformacji naszego modelu biznesowego. Dlatego liczymy się z wahaniami wyników finansowych. Nowa strategia zaczyna już przynosić pierwsze efekty biznesowe w postaci umów z nowymi partnerami na rynku amerykańskim, jak i na pozostałych rynkach, na których rozwijamy naszą działalność. Obecnie pracujemy nad nowymi umowami z kolejnymi klientami” – powiedział członek zarządu ds. finansowych Maciej Gamrot, cytowany w komunikacie.

„W wynikach za drugi kwartał 2023 roku warto zwrócić uwagę na poprawę sytuacji gotówkowej spółki, wykazanie zysku wobec straty netto rok do roku oraz dodatnie przepływy operacyjne w pierwszym półroczu. Zmiana modelu już otwiera przed nami nowe możliwości wzrostu i znajdzie pozytywne odzwierciedlenie w naszych wynikach w kolejnych kwartałach” – dodał.

W pierwszym półroczu Grupa przygotowywała się do sukcesywnej wymiany urządzeń do monitoringu serca PocketECG (z generacji P3 na P4) u partnerów, którą rozpoczęła się od III kwartału, skutkowało to zmniejszeniem sprzedaży urządzeń w II kwartale rok do roku o 1,9 mln zł. Zgodnie z założeniami strategii, Grupa przebudowuje model sprzedaży w USA, co skutkuje osiąganiem tymczasowo niższych przychodów ze sprzedaży usług w USA, podano.

Wskaźnik dobobadań, który określa intensywność wykorzystania oprogramowania Medicalgorithmics do diagnostyki pacjentów w dobach analizowanego sygnału, wzrósł w drugim kwartale br. na rynku globalnym o 2% kw./kw. i o 7% r/r. W tym okresie wskaźnik dobobadań wzrósł w Polsce o 38% k/k i 34% r/r., a w USA spadł o 43% kw./kw. i 30% r/r, podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 0,59 mln zł wobec 58 mln zł straty rok wcześniej.

Medicalgorithmics to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r. Wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)